XSKH Xổ Số Khánh Hòa Kết Quả Hôm Nay

Bảng kết quả xổ số Khánh Hòa tất cả các kỳ quay số từ 2009 tới nay đầy đủ và chính xác được kiểm duyệt trước khi vào sổ lưu ký của XSKH.

Xổ Số Khánh Hòa

Chọn ngày
Đặc biệt
465951
Giải nhất
75397
Giải nhì
15282
Giải ba
05979 15542
Giải tư
21091 88202 66023 20999 55493 77982 30252
Giải năm
7230
Giải sáu
6808 0779 7673
Giải bảy
284
Giải tám
90
Chọn ngày
Đặc biệt
074387
Giải nhất
00497
Giải nhì
80627
Giải ba
71713 13979
Giải tư
39584 89829 08799 10298 63435 28271 66806
Giải năm
9233
Giải sáu
6373 7964 2062
Giải bảy
395
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
530557
Giải nhất
83216
Giải nhì
08096
Giải ba
27197 15516
Giải tư
84411 09772 35641 22843 31359 59192 31590
Giải năm
2155
Giải sáu
7238 0103 8861
Giải bảy
253
Giải tám
11
Chọn ngày
Đặc biệt
473146
Giải nhất
61105
Giải nhì
65235
Giải ba
36465 08893
Giải tư
14576 86489 69976 59634 53537 92995 05815
Giải năm
5273
Giải sáu
2134 1194 4241
Giải bảy
738
Giải tám
26
Chọn ngày
Đặc biệt
268289
Giải nhất
44544
Giải nhì
33377
Giải ba
00640 00148
Giải tư
25681 94556 50862 57103 71820 29496 53158
Giải năm
7606
Giải sáu
3767 9658 9658
Giải bảy
555
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
300596
Giải nhất
10122
Giải nhì
58413
Giải ba
98305 65063
Giải tư
89831 51624 28883 09011 04073 64746 93632
Giải năm
8459
Giải sáu
9684 4775 2726
Giải bảy
306
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
204068
Giải nhất
65734
Giải nhì
63237
Giải ba
98633 04775
Giải tư
50065 46667 53200 15160 49119 06842 55145
Giải năm
3092
Giải sáu
4011 8453 7392
Giải bảy
820
Giải tám
37
Chọn ngày
Đặc biệt
855306
Giải nhất
46460
Giải nhì
62399
Giải ba
47672 70467
Giải tư
89992 93146 54897 87355 89836 31546 84922
Giải năm
1284
Giải sáu
1455 0972 0358
Giải bảy
233
Giải tám
25
Chọn ngày
Đặc biệt
019015
Giải nhất
31961
Giải nhì
53703
Giải ba
81808 93424
Giải tư
11342 01364 85151 40928 68343 74695 43079
Giải năm
1688
Giải sáu
7534 4922 5364
Giải bảy
861
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
290340
Giải nhất
19828
Giải nhì
87584
Giải ba
31442 07712
Giải tư
34984 85951 73475 03791 69124 50361 49538
Giải năm
2788
Giải sáu
5217 0062 2006
Giải bảy
630
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
168831
Giải nhất
88134
Giải nhì
37145
Giải ba
49775 43477
Giải tư
74719 11014 71154 51238 61136 12082 73401
Giải năm
4876
Giải sáu
9013 6973 2633
Giải bảy
620
Giải tám
42
Chọn ngày
Đặc biệt
268689
Giải nhất
04189
Giải nhì
78547
Giải ba
41738 50957
Giải tư
81247 75101 22781 94444 51721 48590 45383
Giải năm
8414
Giải sáu
7710 6402 5443
Giải bảy
657
Giải tám
78
Chọn ngày
Đặc biệt
720703
Giải nhất
68310
Giải nhì
62907
Giải ba
34287 87560
Giải tư
53589 34139 44903 68340 75555 09398 88096
Giải năm
2747
Giải sáu
5702 8918 0050
Giải bảy
937
Giải tám
22
Chọn ngày
Đặc biệt
206039
Giải nhất
76366
Giải nhì
20908
Giải ba
94150 13038
Giải tư
48394 53304 45285 16608 42031 27647 45677
Giải năm
4769
Giải sáu
0278 1167 3195
Giải bảy
418
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
084132
Giải nhất
55513
Giải nhì
61804
Giải ba
75275 58346
Giải tư
05247 76710 68406 37620 95592 40072 28421
Giải năm
8751
Giải sáu
3539 8720 9123
Giải bảy
422
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
749809
Giải nhất
16049
Giải nhì
18628
Giải ba
63914 26127
Giải tư
15619 49762 21473 11864 77991 36593 35202
Giải năm
8944
Giải sáu
5079 2274 9329
Giải bảy
552
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
051987
Giải nhất
83429
Giải nhì
85452
Giải ba
96116 02839
Giải tư
85512 25384 28483 65407 92334 21097 98918
Giải năm
8751
Giải sáu
3243 3481 5196
Giải bảy
285
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
890557
Giải nhất
38925
Giải nhì
30175
Giải ba
73089 14607
Giải tư
99028 20252 45861 27784 84044 29143 36423
Giải năm
3815
Giải sáu
9904 7719 3916
Giải bảy
657
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
298117
Giải nhất
15570
Giải nhì
38556
Giải ba
94058 58839
Giải tư
00610 67044 91011 67348 81975 79848 75272
Giải năm
3538
Giải sáu
2056 3574 7919
Giải bảy
425
Giải tám
39
Chọn ngày
Đặc biệt
861225
Giải nhất
08006
Giải nhì
14039
Giải ba
59315 92375
Giải tư
08386 36222 81217 44446 09343 15989 15214
Giải năm
3127
Giải sáu
9976 5582 5479
Giải bảy
682
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
293762
Giải nhất
39521
Giải nhì
76408
Giải ba
29865 41565
Giải tư
64764 19143 45718 29710 08056 69176 83982
Giải năm
4966
Giải sáu
1636 1156 6759
Giải bảy
422
Giải tám
42
Chọn ngày
Đặc biệt
136971
Giải nhất
85209
Giải nhì
96078
Giải ba
16854 02666
Giải tư
76944 31729 39904 44405 45998 29929 84856
Giải năm
3755
Giải sáu
4653 8393 7080
Giải bảy
803
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
300892
Giải nhất
93932
Giải nhì
51587
Giải ba
26516 78645
Giải tư
08743 28062 55146 68415 46707 19625 31542
Giải năm
2433
Giải sáu
9660 0155 5891
Giải bảy
662
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
846835
Giải nhất
41026
Giải nhì
93371
Giải ba
74509 76313
Giải tư
70708 24576 53372 98745 77616 99177 20644
Giải năm
6972
Giải sáu
6274 5539 0615
Giải bảy
823
Giải tám
02
Chọn ngày
Đặc biệt
014259
Giải nhất
19874
Giải nhì
85874
Giải ba
64036 73119
Giải tư
98962 92100 33550 00826 37930 21521 42835
Giải năm
5194
Giải sáu
0733 9368 7221
Giải bảy
230
Giải tám
68
Chọn ngày
Đặc biệt
862862
Giải nhất
37738
Giải nhì
49955
Giải ba
93711 31764
Giải tư
88137 03905 92653 52893 61652 69979 24797
Giải năm
0263
Giải sáu
8406 1121 8059
Giải bảy
463
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
615582
Giải nhất
08666
Giải nhì
56741
Giải ba
79895 53015
Giải tư
49378 42453 63788 39051 72739 42185 61471
Giải năm
6122
Giải sáu
4010 5307 0503
Giải bảy
145
Giải tám
71
Chọn ngày
Đặc biệt
328534
Giải nhất
08403
Giải nhì
67973
Giải ba
22388 76608
Giải tư
22990 59075 94300 70592 31933 94700 70544
Giải năm
3689
Giải sáu
8611 9172 5307
Giải bảy
648
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
473105
Giải nhất
64599
Giải nhì
07357
Giải ba
70097 74158
Giải tư
52441 54266 58812 42586 41806 40689 70016
Giải năm
0365
Giải sáu
3565 0923 8557
Giải bảy
351
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
182714
Giải nhất
90794
Giải nhì
24687
Giải ba
14283 61385
Giải tư
30652 17801 68425 92229 54849 42784 02513
Giải năm
2222
Giải sáu
8380 9713 6143
Giải bảy
427
Giải tám
22
Chọn ngày
Đặc biệt
508281
Giải nhất
91844
Giải nhì
62429
Giải ba
85849 40923
Giải tư
40138 06113 16547 73019 42870 48697 85216
Giải năm
8297
Giải sáu
5354 8401 7471
Giải bảy
811
Giải tám
78
Chọn ngày
Đặc biệt
376716
Giải nhất
01791
Giải nhì
55150
Giải ba
16228 92325
Giải tư
75675 94648 38980 95598 25808 70845 95154
Giải năm
7909
Giải sáu
0706 9581 3938
Giải bảy
859
Giải tám
70
Chọn ngày
Đặc biệt
210815
Giải nhất
19088
Giải nhì
92665
Giải ba
04960 31772
Giải tư
58006 39396 00604 88880 31863 45290 79740
Giải năm
7515
Giải sáu
2310 0881 2133
Giải bảy
240
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
250326
Giải nhất
72422
Giải nhì
93241
Giải ba
36638 21080
Giải tư
98122 76759 10983 56052 37744 06727 66352
Giải năm
0061
Giải sáu
5321 8601 5771
Giải bảy
303
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
554694
Giải nhất
66312
Giải nhì
65417
Giải ba
73338 57683
Giải tư
95735 28765 24179 72307 29706 11011 34365
Giải năm
0620
Giải sáu
5360 6397 8274
Giải bảy
339
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
938059
Giải nhất
40267
Giải nhì
39028
Giải ba
94840 03045
Giải tư
16046 31377 01891 07298 88870 57438 88697
Giải năm
1245
Giải sáu
9621 4155 8998
Giải bảy
725
Giải tám
50
Chọn ngày
Đặc biệt
497602
Giải nhất
88448
Giải nhì
32694
Giải ba
34414 64520
Giải tư
66163 67002 23654 30314 36171 67525 02938
Giải năm
5489
Giải sáu
2178 6907 1320
Giải bảy
339
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
508499
Giải nhất
14365
Giải nhì
89055
Giải ba
59590 85841
Giải tư
48825 95111 40743 64991 68257 94003 26290
Giải năm
9186
Giải sáu
3990 4251 4437
Giải bảy
943
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
937534
Giải nhất
06866
Giải nhì
32223
Giải ba
22934 77985
Giải tư
85084 95348 09547 03680 87914 09139 99025
Giải năm
2515
Giải sáu
4201 2529 5186
Giải bảy
825
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
045366
Giải nhất
49418
Giải nhì
10895
Giải ba
77725 66197
Giải tư
96021 95066 63914 46194 56393 41500 56814
Giải năm
5873
Giải sáu
9503 1777 1901
Giải bảy
640
Giải tám
72

XSKH Xổ Số Khánh Hòa Kết Quả Hôm Nay

Xổ số Khánh Hòa trực thuộc khu vực xổ số miền Trung có lịch quay số mở thưởng vào ngày thứ 4chủ nhật hàng tuần cố định với khoảng hơn 1 triệu khách hàng theo dõi trong mỗi kỳ xổ.

Bảng giá vé XSKH

Mẫu vé số Khánh Hòa

Với hoạt động kinh doanh xổ số Khánh Hòa, tất cả phải thực hiện theo quy định giá vé xổ số kiến thiết thống nhất trên toàn quốc với mệnh giá là 10.000 VNĐ khi đến tay người mua.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa

Xổ Số Khánh Hòa

Bảng quy đổi giải thưởng này áp dụng đối với mỗi vé số hợp lệ của XSKH khi thực hiện đổi số trúng tại trụ sở hoặc đại lý ủy quyền của Công ty xổ số Khánh Hòa.

Giải Số Lượng Giá Trị
Đặc biệt 1 02 tỷ
Giải phụ 9 50 triệu
Nhất 4 30 triệu
Nhì 1 15 triệu
Ba 2 10 triệu
7 03 triệu
Năm 10 01 triệu
Sáu 30 400 nghìn
Bảy 100 200 nghìn
Tám 1000 100 nghìn
Khuyến khích 45 06 triệu

Bạn lật mặt sau của tờ vé số đang cầm để đảm bảo cơ cấu giải thưởng hiện tại chính xác nhất và cũng là cơ sở để bạn thực hiện đổi số trúng tại bất kỳ đại lý, cửa hàng ủy quyền nào của XSKH.

Lịch phát sóng

Xổ Số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa có lịch phát sóng trực tiếp trùng với thời gian phát sóng của xổ số miền Trung nên bạn có thể theo dõi trực tiếp XSMT để cập nhật kết quả xổ số Khánh Hòa trong kỳ xổ. Bạn có thể tham khảo về dự đoán xổ số miền Trung trước giờ xổ để dễ dàng lựa chọn vé số trúng thưởng cho mình.

Thời gian đổi số trúng

Khi bạn sở hữu những tờ vé số có trúng giải cùng kỳ quay số thì cần liên hệ với đơn vị chủ quản trong 30 ngày gần nhất kể từ ngày mở thưởng hoặc tối đa 28 ngày khi đổi số trúng ở các đại lý vé số đối tác của xổ số Khánh Hòa.

Lưu ý khi đổi vé số Khánh Hòa

  • Vé không bị rách, nhàu nát
  • Không có bất kỳ dấu hiệu bị tẩy, xóa, thay đổi thông tin gốc
  • Có số trùng với ít nhất 01 giải theo quy định
  • Vé còn trong thời hạn cho phép đổi thưởng

Chính sách khuyến mãi

Hầu hết, các ngành nghề khi kinh doanh đều tạo ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, với lĩnh vực xổ số nói chung và xổ số Khánh Hòa nói riêng nghiêm cấm tất cả hình thức khuyến mãi của đơn vị phát hành vé số kiến thiết. Xem thêm chi tiết quy định về hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo quy định, tất cả trường hợp khuyến mãi đều không hợp lệ khi mua vé xổ số Khánh Hòa. Việc chiết khấu, giảm giá cần căn cứ vào điều khoản hợp đồng được phép từ đơn vị phát hành là Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hòa.

Cơ cấu lợi tức xổ số Khánh Hòa

Trong quá trình vận hành và phát triển xổ số kiến thiết nói chung và xổ số Khánh Hòa nói riêng đã ban hành các điều khoản về lợi tức, chi phí cố định với mức chiết khấu tối đa 15% doanh thu đối với giá vé bán ra và tối đa 0.2% tổng giá trị giải thưởng khi khách hàng đổi số trúng. Xem thêm về quy định về Chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số của Bộ tài chính.

Cách mua vé số ố Khánh Hòa dễ trúng

Để hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn những vé số có tỉ lệ trúng thưởng cao, hệ thống xổ số CANGI đã xây dựng và phát triển nền tảng phân tích dự đoán XSKH chính xác có tỉ lệ trùng khớp cao. Bạn có thể sử dụng để tham khảo thêm trong quá trình mua vé xổ số Khánh Hòa hôm nay.

Thông tin liên hệ

Trên là những thông tin quan trọng đối với bất kỳ khách hàng nào đang sở hữu những tờ vé số trúng của xổ số Khánh Hòa cần nhớ để thực hiện đổi thưởng theo đúng trình tự phát luật hiện hành tại Việt Nam.