XSQT - Xổ Số Quảng Trị - XSMT

Kết quả xổ số Quảng Trị chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi thứ 5 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Quảng Trị

Chọn ngày
Đặc biệt
289941
Giải nhất
22050
Giải nhì
72395
Giải ba
38691 90322
Giải tư
00965 01231 51517 04864 05264 04168 11815
Giải năm
1232
Giải sáu
2950 0045 5053
Giải bảy
223
Giải tám
59
Chọn ngày
Đặc biệt
574749
Giải nhất
86356
Giải nhì
26596
Giải ba
81075 09718
Giải tư
79139 37013 32228 02596 69818 95565 11894
Giải năm
7085
Giải sáu
4115 9950 7440
Giải bảy
692
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
791206
Giải nhất
94252
Giải nhì
78893
Giải ba
73770 53572
Giải tư
57550 11466 13382 61962 13625 13395 80342
Giải năm
6041
Giải sáu
6502 7774 5608
Giải bảy
151
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
193859
Giải nhất
65927
Giải nhì
44011
Giải ba
62519 34039
Giải tư
11289 40880 45629 98332 51114 30420 92594
Giải năm
1862
Giải sáu
7340 0888 2997
Giải bảy
954
Giải tám
08
Chọn ngày
Đặc biệt
810920
Giải nhất
29794
Giải nhì
91501
Giải ba
00370 98484
Giải tư
72413 16948 74188 32059 18971 23472 15651
Giải năm
6363
Giải sáu
7073 6049 4315
Giải bảy
001
Giải tám
33
Chọn ngày
Đặc biệt
827848
Giải nhất
57925
Giải nhì
94889
Giải ba
65958 61611
Giải tư
60751 22802 43297 52648 07428 50162 14351
Giải năm
4986
Giải sáu
1503 7327 2414
Giải bảy
110
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
896991
Giải nhất
04420
Giải nhì
68536
Giải ba
52130 07877
Giải tư
89854 43327 62205 42081 64538 97133 78932
Giải năm
8080
Giải sáu
2454 1976 7553
Giải bảy
332
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
126179
Giải nhất
10558
Giải nhì
37937
Giải ba
05852 51223
Giải tư
77248 15875 39148 48035 24486 84177 28386
Giải năm
8675
Giải sáu
2408 7029 0371
Giải bảy
081
Giải tám
60
Chọn ngày
Đặc biệt
998654
Giải nhất
74485
Giải nhì
70113
Giải ba
26564 47089
Giải tư
35618 82030 14118 65699 84171 48655 72415
Giải năm
1003
Giải sáu
5101 6531 3078
Giải bảy
807
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
833501
Giải nhất
16945
Giải nhì
60605
Giải ba
32330 73223
Giải tư
96166 39031 14522 37219 15836 25712 69090
Giải năm
8816
Giải sáu
4890 4239 3913
Giải bảy
612
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
184007
Giải nhất
64054
Giải nhì
56873
Giải ba
56106 68204
Giải tư
21594 13425 59383 31771 18763 04185 37937
Giải năm
3795
Giải sáu
6843 1791 9366
Giải bảy
328
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
900167
Giải nhất
08080
Giải nhì
93710
Giải ba
94856 00477
Giải tư
41477 90666 85074 13638 73473 45508 86868
Giải năm
4547
Giải sáu
4388 5577 3965
Giải bảy
502
Giải tám
33
Chọn ngày
Đặc biệt
129129
Giải nhất
54207
Giải nhì
52655
Giải ba
10979 18572
Giải tư
26560 36925 78775 29760 67194 83806 40871
Giải năm
8469
Giải sáu
0443 2908 9211
Giải bảy
857
Giải tám
37
Chọn ngày
Đặc biệt
596178
Giải nhất
29043
Giải nhì
32011
Giải ba
10258 50307
Giải tư
49057 65680 11730 14595 83905 18195 37933
Giải năm
9846
Giải sáu
7733 2488 4938
Giải bảy
438
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
868014
Giải nhất
88523
Giải nhì
11338
Giải ba
14663 31649
Giải tư
44839 46481 62057 41437 59329 27679 59174
Giải năm
7713
Giải sáu
1778 0843 2728
Giải bảy
674
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
856748
Giải nhất
70033
Giải nhì
13684
Giải ba
99723 08782
Giải tư
76312 07163 67040 17502 82282 44817 78398
Giải năm
4433
Giải sáu
1731 0224 3399
Giải bảy
308
Giải tám
69
Chọn ngày
Đặc biệt
839446
Giải nhất
69386
Giải nhì
65286
Giải ba
55471 27120
Giải tư
34521 58175 19899 21227 01711 92180 23432
Giải năm
3370
Giải sáu
9417 5377 6397
Giải bảy
413
Giải tám
35
Chọn ngày
Đặc biệt
642858
Giải nhất
97325
Giải nhì
49120
Giải ba
26611 58043
Giải tư
36070 29310 66589 53271 18703 74010 73226
Giải năm
1845
Giải sáu
5118 6443 5510
Giải bảy
674
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
385355
Giải nhất
21935
Giải nhì
63604
Giải ba
79610 51909
Giải tư
59416 66715 78534 46547 74308 03119 98156
Giải năm
5227
Giải sáu
9488 8399 4481
Giải bảy
710
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
185911
Giải nhất
60228
Giải nhì
12754
Giải ba
42111 53394
Giải tư
64307 15441 35690 81048 15355 55782 15040
Giải năm
0628
Giải sáu
5242 8587 0373
Giải bảy
482
Giải tám
25
Chọn ngày
Đặc biệt
437580
Giải nhất
98246
Giải nhì
97573
Giải ba
54763 66211
Giải tư
35182 40573 28527 82598 27370 20729 15237
Giải năm
6085
Giải sáu
2244 3006 6807
Giải bảy
099
Giải tám
88
Chọn ngày
Đặc biệt
384727
Giải nhất
37277
Giải nhì
86727
Giải ba
36343 01013
Giải tư
78719 86700 82779 00338 50036 21034 60391
Giải năm
5219
Giải sáu
4205 7179 6253
Giải bảy
775
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
391035
Giải nhất
56651
Giải nhì
26086
Giải ba
36343 94736
Giải tư
19915 25998 33369 63072 23403 74892 58708
Giải năm
5009
Giải sáu
5974 6915 2496
Giải bảy
812
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
192601
Giải nhất
04491
Giải nhì
65957
Giải ba
01574 55721
Giải tư
28749 02661 70805 60605 39707 04902 06141
Giải năm
4437
Giải sáu
4675 5190 6125
Giải bảy
383
Giải tám
53
Chọn ngày
Đặc biệt
413452
Giải nhất
30903
Giải nhì
64688
Giải ba
90783 74364
Giải tư
88704 81482 58599 48376 13810 04218 21059
Giải năm
5665
Giải sáu
0432 8440 2748
Giải bảy
932
Giải tám
39
Chọn ngày
Đặc biệt
588741
Giải nhất
89693
Giải nhì
94692
Giải ba
42889 06285
Giải tư
82048 25209 68791 65941 17329 16732 43659
Giải năm
8028
Giải sáu
0324 7618 2294
Giải bảy
304
Giải tám
38
Chọn ngày
Đặc biệt
569766
Giải nhất
45160
Giải nhì
58484
Giải ba
41171 44022
Giải tư
05687 64054 21976 69924 84589 29240 03658
Giải năm
8640
Giải sáu
3078 3462 3524
Giải bảy
570
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
274609
Giải nhất
12789
Giải nhì
11976
Giải ba
60716 86888
Giải tư
57599 64813 74303 36311 68267 47622 07611
Giải năm
8074
Giải sáu
2233 0532 8459
Giải bảy
759
Giải tám
42
Chọn ngày
Đặc biệt
627606
Giải nhất
12551
Giải nhì
36566
Giải ba
19087 07307
Giải tư
72587 66145 97086 36265 04965 89750 80828
Giải năm
8319
Giải sáu
1737 9714 3195
Giải bảy
401
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
192955
Giải nhất
44061
Giải nhì
49357
Giải ba
60393 32099
Giải tư
68335 41829 61461 53197 85498 44163 88584
Giải năm
6430
Giải sáu
5944 1886 8579
Giải bảy
937
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
983396
Giải nhất
70731
Giải nhì
40496
Giải ba
40581 97098
Giải tư
58211 73899 16754 99334 40167 62138 25758
Giải năm
8507
Giải sáu
7613 8676 8551
Giải bảy
157
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
130076
Giải nhất
02861
Giải nhì
56792
Giải ba
70060 46343
Giải tư
12405 64010 01486 03530 67091 97098 38939
Giải năm
2562
Giải sáu
9473 1227 0955
Giải bảy
362
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
434240
Giải nhất
75250
Giải nhì
10554
Giải ba
94846 36002
Giải tư
87214 98720 81630 65116 66253 17715 97168
Giải năm
5774
Giải sáu
2039 2640 6937
Giải bảy
883
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
122909
Giải nhất
16838
Giải nhì
49561
Giải ba
20462 17824
Giải tư
09406 71357 25693 84942 42877 68784 03579
Giải năm
2038
Giải sáu
2028 6420 5664
Giải bảy
213
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
490832
Giải nhất
87017
Giải nhì
79661
Giải ba
06814 63742
Giải tư
73531 44748 25188 74628 54217 82866 55313
Giải năm
4704
Giải sáu
6434 3100 3150
Giải bảy
856
Giải tám
90
Chọn ngày
Đặc biệt
145342
Giải nhất
79141
Giải nhì
94685
Giải ba
23249 65254
Giải tư
94004 12415 54059 51165 58841 37960 16065
Giải năm
4368
Giải sáu
7902 0774 5747
Giải bảy
181
Giải tám
92
Chọn ngày
Đặc biệt
661493
Giải nhất
24619
Giải nhì
47223
Giải ba
76945 13343
Giải tư
03330 08882 17150 95973 16114 33407 53341
Giải năm
4277
Giải sáu
5189 1826 1856
Giải bảy
396
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
240800
Giải nhất
34968
Giải nhì
86335
Giải ba
54896 68961
Giải tư
38687 42741 57504 17970 88570 03897 52121
Giải năm
4609
Giải sáu
1645 4970 1229
Giải bảy
811
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
381443
Giải nhất
32969
Giải nhì
71404
Giải ba
34788 52224
Giải tư
47209 38052 68824 19305 29190 56015 07930
Giải năm
0824
Giải sáu
5496 5510 0024
Giải bảy
333
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
446168
Giải nhất
33300
Giải nhì
91547
Giải ba
25258 36985
Giải tư
38312 62350 16746 55313 54853 73810 42819
Giải năm
2827
Giải sáu
4996 7031 8385
Giải bảy
810
Giải tám
40

XSQT - Xổ Số Quảng Trị - XSMT

Ngày này, việc lựa chọn trò chơi giải trí mà vừa có thể thử thách tiêu khiển, vừa mang lại lợi ích thì không hề đơn giản. Xổ số kiến thiết được xem là trò chơi của những con số đem lại may mắn cho người chơi và có cơ hội trúng thưởng lên tới hàng chục tỉ đồng. Chính vì vậy xsmt được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị được rất nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay nhé.

xổ số Quảng Trị

Theo dõi trực tiếp kqxs Quảng Trị

Giờ mở thưởng xổ số ở Quảng Trị

Hãy cùng chúng tôi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay vào thứ 5 trên nhà đài hoặc hệ thống online của chúng tôi lúc 17 giờ 15 phút nhanh nhất và chính xác nhất.

Hàng tuần, các bạn chỉ cần truy cập vào hệ thống online uy tín của chúng tôi để tận hưởng những giây phút hồi hộp, gay cấn khi xem trực tiếp kết quả xsmt và theo dõi kết quả xổ số mà mình đang tham gia. Và biết đâu, một thời điểm nào đó con số mà bạn đang sở hữu lai đem lại may mắn cho bạn.

xổ số Quảng Trị

Mèo thần tài - Xem kết quả xổ số Quảng Trị nhanh nhất

Hệ thống theo dõi online kết quả xổ số chính xác tuyệt đối

Khi đến với hệ thống kqxs online của chúng tôi, bằng sự chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác đến từng giây, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.Bởi mỗi dữ liệu của chúng tôi được đánh giá phân tích cẩn thận từng công đoạn, từng khâu để đưa ra những con số chính xác và chuẩn nhất.

Chính vì vậy lượt theo dõi ở mục xổ số miền trung của website chúng tôi luôn đạt tỉ lệ theo dõi cao, điều này làm động lực cho chúng tôi tiếp tục học hỏi và cập nhật data liên tục, chính xác và hiệu quả nhất.

xổ số Quảng Trị

Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị  

Chúng tôi thống kê đầy đủ con số trong 18 lần quay, bạn chỉ cần theo dõi dò vé, và test mức độ may mắn của bản thân mình. Lưu ý khi trúng giải, bạn hay mang vé tới địa chỉ lĩnh thưởng và bảo quản vé số cẩn thận không được rách dập xóa.

Chúc các bạn là người may mắn tiếp theo.