XSGL - Xổ Số Gia Lai - XSMT

Kết quả xổ số Gia Lai chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi thứ 6 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Gia Lai

Chọn ngày
Đặc biệt
420075
Giải nhất
09153
Giải nhì
60559
Giải ba
43103 39137
Giải tư
18114 84805 37274 13467 24890 19251 90146
Giải năm
4192
Giải sáu
4765 9767 8164
Giải bảy
579
Giải tám
51
Chọn ngày
Đặc biệt
724015
Giải nhất
27890
Giải nhì
64023
Giải ba
22645 48404
Giải tư
55179 51885 87250 13395 91809 29382 95873
Giải năm
5435
Giải sáu
4387 8900 6337
Giải bảy
042
Giải tám
24
Chọn ngày
Đặc biệt
123076
Giải nhất
91473
Giải nhì
10100
Giải ba
14491 78323
Giải tư
54082 93726 01751 20665 83428 18137 59737
Giải năm
0615
Giải sáu
0599 8272 1459
Giải bảy
640
Giải tám
89
Chọn ngày
Đặc biệt
851265
Giải nhất
10173
Giải nhì
05889
Giải ba
75749 31462
Giải tư
46631 63805 47034 76191 23731 04189 04325
Giải năm
7860
Giải sáu
3577 2789 6866
Giải bảy
390
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
483117
Giải nhất
38029
Giải nhì
30972
Giải ba
24381 96319
Giải tư
89626 10151 16416 94369 77736 08603 48385
Giải năm
5694
Giải sáu
2810 2197 5918
Giải bảy
357
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
972975
Giải nhất
21815
Giải nhì
89650
Giải ba
34558 06754
Giải tư
00940 11378 12546 17026 89227 64530 62991
Giải năm
8413
Giải sáu
2726 1448 0265
Giải bảy
298
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
897335
Giải nhất
46571
Giải nhì
70321
Giải ba
46622 51611
Giải tư
29347 93986 87556 47798 17928 29077 08639
Giải năm
8750
Giải sáu
6325 4255 0636
Giải bảy
418
Giải tám
60
Chọn ngày
Đặc biệt
061333
Giải nhất
17912
Giải nhì
27405
Giải ba
71426 43968
Giải tư
81899 71529 10709 54470 93679 34170 20292
Giải năm
8443
Giải sáu
1962 1713 5931
Giải bảy
338
Giải tám
55
Chọn ngày
Đặc biệt
007924
Giải nhất
18419
Giải nhì
21176
Giải ba
31658 87107
Giải tư
26392 43862 04121 63648 73092 02557 14857
Giải năm
9301
Giải sáu
5502 5524 1753
Giải bảy
826
Giải tám
19
Chọn ngày
Đặc biệt
478412
Giải nhất
67536
Giải nhì
96544
Giải ba
65501 33791
Giải tư
63992 30159 18945 66339 27286 49510 59208
Giải năm
9668
Giải sáu
0529 1535 0818
Giải bảy
578
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
299167
Giải nhất
92493
Giải nhì
18118
Giải ba
99406 82398
Giải tư
20976 19338 28747 24423 49789 47028 04962
Giải năm
1714
Giải sáu
5895 1975 8138
Giải bảy
160
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
370625
Giải nhất
77481
Giải nhì
18019
Giải ba
12052 05375
Giải tư
74720 39615 64951 28191 95321 94016 58692
Giải năm
9793
Giải sáu
2037 3341 7229
Giải bảy
001
Giải tám
08
Chọn ngày
Đặc biệt
895519
Giải nhất
44998
Giải nhì
86801
Giải ba
30867 50992
Giải tư
25888 16567 46574 89658 95151 87740 09909
Giải năm
5342
Giải sáu
7640 7535 2877
Giải bảy
092
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
555589
Giải nhất
40363
Giải nhì
79356
Giải ba
26926 46859
Giải tư
32151 19485 45652 10661 45562 83206 39315
Giải năm
8834
Giải sáu
0841 3887 2040
Giải bảy
607
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
449916
Giải nhất
16601
Giải nhì
99312
Giải ba
36788 36208
Giải tư
79284 21605 00164 64605 81149 49011 24724
Giải năm
4055
Giải sáu
3847 1097 0136
Giải bảy
560
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
160673
Giải nhất
77317
Giải nhì
72941
Giải ba
92133 91667
Giải tư
92206 54767 10124 23186 64898 46358 50305
Giải năm
3784
Giải sáu
8185 1563 5114
Giải bảy
729
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
219086
Giải nhất
58733
Giải nhì
99679
Giải ba
80581 69406
Giải tư
79374 28617 05372 61429 34296 32345 61256
Giải năm
0209
Giải sáu
7502 1916 7752
Giải bảy
380
Giải tám
06
Chọn ngày
Đặc biệt
269653
Giải nhất
57511
Giải nhì
62749
Giải ba
28753 21638
Giải tư
46006 22321 18115 71570 08310 61452 83976
Giải năm
6993
Giải sáu
0961 5249 5757
Giải bảy
311
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
647019
Giải nhất
38893
Giải nhì
18147
Giải ba
77604 25968
Giải tư
70571 73553 51577 76307 60935 34736 56085
Giải năm
3855
Giải sáu
0964 6786 0346
Giải bảy
840
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
993695
Giải nhất
59376
Giải nhì
35230
Giải ba
24710 88123
Giải tư
29086 37731 35658 97058 39922 90033 80555
Giải năm
6861
Giải sáu
9927 3046 8847
Giải bảy
718
Giải tám
44
Chọn ngày
Đặc biệt
257375
Giải nhất
32766
Giải nhì
23823
Giải ba
30801 84349
Giải tư
76529 07486 08601 60584 09627 86466 44103
Giải năm
7734
Giải sáu
4330 2882 3185
Giải bảy
851
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
524190
Giải nhất
66771
Giải nhì
44011
Giải ba
98065 25047
Giải tư
17227 59789 47078 84763 32254 51116 78532
Giải năm
1166
Giải sáu
7453 4294 7323
Giải bảy
086
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
927521
Giải nhất
03992
Giải nhì
73774
Giải ba
22138 94666
Giải tư
62592 59298 58143 45442 42494 26520 83939
Giải năm
2533
Giải sáu
7105 8895 5788
Giải bảy
626
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
756445
Giải nhất
29648
Giải nhì
24302
Giải ba
44788 75824
Giải tư
62973 74551 09910 25087 80344 85473 78912
Giải năm
1016
Giải sáu
5044 4997 7854
Giải bảy
260
Giải tám
74
Chọn ngày
Đặc biệt
474809
Giải nhất
85910
Giải nhì
44606
Giải ba
17244 43421
Giải tư
75551 35999 97707 90590 23958 81091 39862
Giải năm
2668
Giải sáu
8867 5879 3972
Giải bảy
613
Giải tám
90
Chọn ngày
Đặc biệt
316288
Giải nhất
44300
Giải nhì
28656
Giải ba
86666 51616
Giải tư
91768 02865 53258 34600 09087 52204 10687
Giải năm
3974
Giải sáu
9895 6600 0390
Giải bảy
906
Giải tám
07
Chọn ngày
Đặc biệt
006330
Giải nhất
38441
Giải nhì
12674
Giải ba
00123 95981
Giải tư
50077 36591 55000 98515 48097 65303 10524
Giải năm
5325
Giải sáu
2899 4694 8903
Giải bảy
773
Giải tám
71
Chọn ngày
Đặc biệt
930199
Giải nhất
07964
Giải nhì
39972
Giải ba
88820 37145
Giải tư
47544 80034 77337 88201 79670 59612 58762
Giải năm
9564
Giải sáu
4643 7665 4306
Giải bảy
982
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
701483
Giải nhất
06414
Giải nhì
42785
Giải ba
86478 47500
Giải tư
15001 48332 18305 91695 42215 68993 51369
Giải năm
3778
Giải sáu
1621 4690 4279
Giải bảy
195
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
452694
Giải nhất
94806
Giải nhì
79570
Giải ba
85477 36723
Giải tư
63374 90308 93099 64069 17820 51623 05434
Giải năm
3663
Giải sáu
6252 7041 4834
Giải bảy
132
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
560979
Giải nhất
08297
Giải nhì
74414
Giải ba
65235 31159
Giải tư
59424 87259 53536 17672 25502 58925 65642
Giải năm
7426
Giải sáu
1854 6745 3814
Giải bảy
130
Giải tám
63
Chọn ngày
Đặc biệt
580016
Giải nhất
65722
Giải nhì
49118
Giải ba
21210 76893
Giải tư
98131 89742 19468 70441 97831 32913 22516
Giải năm
9117
Giải sáu
3621 6826 4141
Giải bảy
655
Giải tám
62
Chọn ngày
Đặc biệt
708726
Giải nhất
21668
Giải nhì
76065
Giải ba
01744 33065
Giải tư
44086 54630 69815 56202 89937 37486 22894
Giải năm
7119
Giải sáu
8463 6759 0370
Giải bảy
796
Giải tám
22
Chọn ngày
Đặc biệt
581637
Giải nhất
16821
Giải nhì
63910
Giải ba
83640 71698
Giải tư
10040 01738 02295 52791 66521 24067 81810
Giải năm
8431
Giải sáu
2062 6390 6148
Giải bảy
318
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
289040
Giải nhất
99296
Giải nhì
44683
Giải ba
12208 31676
Giải tư
39786 66906 21135 69088 62804 26659 25032
Giải năm
3020
Giải sáu
7695 9698 9861
Giải bảy
771
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
821480
Giải nhất
16417
Giải nhì
47055
Giải ba
73422 83570
Giải tư
80532 77019 56239 41098 45652 53660 15714
Giải năm
4169
Giải sáu
5789 3843 8268
Giải bảy
347
Giải tám
47
Chọn ngày
Đặc biệt
641347
Giải nhất
13562
Giải nhì
03148
Giải ba
92914 45731
Giải tư
75425 25461 17841 98939 86562 87440 60823
Giải năm
7683
Giải sáu
7397 5157 5704
Giải bảy
141
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
368782
Giải nhất
56272
Giải nhì
21246
Giải ba
48888 12471
Giải tư
74380 19378 92912 18292 04488 28321 83782
Giải năm
5950
Giải sáu
7564 9445 0537
Giải bảy
130
Giải tám
17
Chọn ngày
Đặc biệt
505263
Giải nhất
59461
Giải nhì
29637
Giải ba
51526 28241
Giải tư
81777 19110 23641 59368 59862 20304 89810
Giải năm
5839
Giải sáu
6687 0239 8080
Giải bảy
885
Giải tám
11
Chọn ngày
Đặc biệt
113627
Giải nhất
53427
Giải nhì
39751
Giải ba
43794 02467
Giải tư
36483 02584 38081 49792 47537 94804 83464
Giải năm
6553
Giải sáu
6236 8687 7638
Giải bảy
277
Giải tám
95

XSGL - Xổ Số Gia Lai - XSMT

Những người thuộc tỉnh Gia Lai thì xem kết quả xổ số ở đâu? xem xổ số Gia Lai hôm nay như thế nào? Ở đâu quay thưởng kết quả xổ số nhanh chóng và chính xác nhất? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ những thắc mắc về kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai.

Vậy sống tại Gia Lai thì xem kết quả xổ số ở đâu?

Xổ số Gia Lai

Theo dõi trực tiếp xổ số đài Gia Lai

Thông thường, người chơi xổ số sẽ theo dõi kết quả xổ số trên các kênh truyền hình và phải căn chuẩn thời gian mới có thể cập nhật được kết quả. Nhất là đối với những tỉnh nhỏ lẻ như Gia Lai, việc cập nhật kqxs thường xuyên và chính xác đôi lúc lại trở thành vấn đề khó giải quyết đối với người chơi tại đây.

Không chỉ khó sắp xếp thời gian, địa điểm, mà còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kết nối truyền hình, không nắm bắt được thời gian rõ ràng hoặc điều kiện của mỗi gia đình không cho phép vvv. Hiểu rõ được vấn đề này, hệ thống của chúng tôi được tạo ra để chỉ 1 vài thao tác đơn giản, người chơi có thể dễ dàng update kết quả xổ số miền trung mới nhất, chính xác nhất, tốn ít thời gian nhất.

 

Xổ số Gia Lai

Tra cứu ngay kết quả xổ số Gia Lai

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay được cập nhật trực tiếp trong chuyên mục xsmt tại hệ thống online của chúng tôi, với tác phong chuyên nghiệp cùng tốc độ cập nhật nhanh chóng đảm bảo được độ chính xác gần như hoàn toàn không có sai sót của kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai.

Thời gian quay thưởng xổ số

Xổ số Gia Lai
Tới giờ quay xổ số online

Kqxs Gia Lai được phát trực tuyến vào lúc 17h15 phút thứ 6 hàng tuần trong chuyên mục xổ số miền trung của chúng tôi. Toàn bộ thông tin và nguồn dữ liệu đều được chúng tôi cập nhật trực tiếp từ đài xổ số Gia Lai để phục vụ người chơi 1 cách nhanh chóng nhất.
Chúc các bạn may mắn.