XSKH Xổ Số Khánh Hòa Kết Quả Hôm Nay

Bảng kết quả xổ số Khánh Hòa tất cả các kỳ quay số từ 2009 tới nay đầy đủ và chính xác được kiểm duyệt trước khi vào sổ lưu ký của XSKH.

Xổ Số Khánh Hòa

Chọn ngày
Đặc biệt
749809
Giải nhất
16049
Giải nhì
18628
Giải ba
63914 26127
Giải tư
15619 49762 21473 11864 77991 36593 35202
Giải năm
8944
Giải sáu
5079 2274 9329
Giải bảy
552
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
051987
Giải nhất
83429
Giải nhì
85452
Giải ba
96116 02839
Giải tư
85512 25384 28483 65407 92334 21097 98918
Giải năm
8751
Giải sáu
3243 3481 5196
Giải bảy
285
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
890557
Giải nhất
38925
Giải nhì
30175
Giải ba
73089 14607
Giải tư
99028 20252 45861 27784 84044 29143 36423
Giải năm
3815
Giải sáu
9904 7719 3916
Giải bảy
657
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
298117
Giải nhất
15570
Giải nhì
38556
Giải ba
94058 58839
Giải tư
00610 67044 91011 67348 81975 79848 75272
Giải năm
3538
Giải sáu
2056 3574 7919
Giải bảy
425
Giải tám
39
Chọn ngày
Đặc biệt
861225
Giải nhất
08006
Giải nhì
14039
Giải ba
59315 92375
Giải tư
08386 36222 81217 44446 09343 15989 15214
Giải năm
3127
Giải sáu
9976 5582 5479
Giải bảy
682
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
293762
Giải nhất
39521
Giải nhì
76408
Giải ba
29865 41565
Giải tư
64764 19143 45718 29710 08056 69176 83982
Giải năm
4966
Giải sáu
1636 1156 6759
Giải bảy
422
Giải tám
42
Chọn ngày
Đặc biệt
136971
Giải nhất
85209
Giải nhì
96078
Giải ba
16854 02666
Giải tư
76944 31729 39904 44405 45998 29929 84856
Giải năm
3755
Giải sáu
4653 8393 7080
Giải bảy
803
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
300892
Giải nhất
93932
Giải nhì
51587
Giải ba
26516 78645
Giải tư
08743 28062 55146 68415 46707 19625 31542
Giải năm
2433
Giải sáu
9660 0155 5891
Giải bảy
662
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
846835
Giải nhất
41026
Giải nhì
93371
Giải ba
74509 76313
Giải tư
70708 24576 53372 98745 77616 99177 20644
Giải năm
6972
Giải sáu
6274 5539 0615
Giải bảy
823
Giải tám
02
Chọn ngày
Đặc biệt
014259
Giải nhất
19874
Giải nhì
85874
Giải ba
64036 73119
Giải tư
98962 92100 33550 00826 37930 21521 42835
Giải năm
5194
Giải sáu
0733 9368 7221
Giải bảy
230
Giải tám
68
Chọn ngày
Đặc biệt
862862
Giải nhất
37738
Giải nhì
49955
Giải ba
93711 31764
Giải tư
88137 03905 92653 52893 61652 69979 24797
Giải năm
0263
Giải sáu
8406 1121 8059
Giải bảy
463
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
615582
Giải nhất
08666
Giải nhì
56741
Giải ba
79895 53015
Giải tư
49378 42453 63788 39051 72739 42185 61471
Giải năm
6122
Giải sáu
4010 5307 0503
Giải bảy
145
Giải tám
71
Chọn ngày
Đặc biệt
328534
Giải nhất
08403
Giải nhì
67973
Giải ba
22388 76608
Giải tư
22990 59075 94300 70592 31933 94700 70544
Giải năm
3689
Giải sáu
8611 9172 5307
Giải bảy
648
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
473105
Giải nhất
64599
Giải nhì
07357
Giải ba
70097 74158
Giải tư
52441 54266 58812 42586 41806 40689 70016
Giải năm
0365
Giải sáu
3565 0923 8557
Giải bảy
351
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
182714
Giải nhất
90794
Giải nhì
24687
Giải ba
14283 61385
Giải tư
30652 17801 68425 92229 54849 42784 02513
Giải năm
2222
Giải sáu
8380 9713 6143
Giải bảy
427
Giải tám
22
Chọn ngày
Đặc biệt
508281
Giải nhất
91844
Giải nhì
62429
Giải ba
85849 40923
Giải tư
40138 06113 16547 73019 42870 48697 85216
Giải năm
8297
Giải sáu
5354 8401 7471
Giải bảy
811
Giải tám
78
Chọn ngày
Đặc biệt
376716
Giải nhất
01791
Giải nhì
55150
Giải ba
16228 92325
Giải tư
75675 94648 38980 95598 25808 70845 95154
Giải năm
7909
Giải sáu
0706 9581 3938
Giải bảy
859
Giải tám
70
Chọn ngày
Đặc biệt
210815
Giải nhất
19088
Giải nhì
92665
Giải ba
04960 31772
Giải tư
58006 39396 00604 88880 31863 45290 79740
Giải năm
7515
Giải sáu
2310 0881 2133
Giải bảy
240
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
250326
Giải nhất
72422
Giải nhì
93241
Giải ba
36638 21080
Giải tư
98122 76759 10983 56052 37744 06727 66352
Giải năm
0061
Giải sáu
5321 8601 5771
Giải bảy
303
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
554694
Giải nhất
66312
Giải nhì
65417
Giải ba
73338 57683
Giải tư
95735 28765 24179 72307 29706 11011 34365
Giải năm
0620
Giải sáu
5360 6397 8274
Giải bảy
339
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
938059
Giải nhất
40267
Giải nhì
39028
Giải ba
94840 03045
Giải tư
16046 31377 01891 07298 88870 57438 88697
Giải năm
1245
Giải sáu
9621 4155 8998
Giải bảy
725
Giải tám
50
Chọn ngày
Đặc biệt
497602
Giải nhất
88448
Giải nhì
32694
Giải ba
34414 64520
Giải tư
66163 67002 23654 30314 36171 67525 02938
Giải năm
5489
Giải sáu
2178 6907 1320
Giải bảy
339
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
508499
Giải nhất
14365
Giải nhì
89055
Giải ba
59590 85841
Giải tư
48825 95111 40743 64991 68257 94003 26290
Giải năm
9186
Giải sáu
3990 4251 4437
Giải bảy
943
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
937534
Giải nhất
06866
Giải nhì
32223
Giải ba
22934 77985
Giải tư
85084 95348 09547 03680 87914 09139 99025
Giải năm
2515
Giải sáu
4201 2529 5186
Giải bảy
825
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
045366
Giải nhất
49418
Giải nhì
10895
Giải ba
77725 66197
Giải tư
96021 95066 63914 46194 56393 41500 56814
Giải năm
5873
Giải sáu
9503 1777 1901
Giải bảy
640
Giải tám
72
Chọn ngày
Đặc biệt
659894
Giải nhất
82786
Giải nhì
92186
Giải ba
96328 52607
Giải tư
90671 40551 25735 50662 71597 77624 09622
Giải năm
7499
Giải sáu
8414 6395 0977
Giải bảy
857
Giải tám
45
Chọn ngày
Đặc biệt
944394
Giải nhất
74216
Giải nhì
61241
Giải ba
33695 16139
Giải tư
90932 56602 08644 20075 00259 64798 41559
Giải năm
3032
Giải sáu
0376 5261 9294
Giải bảy
054
Giải tám
47
Chọn ngày
Đặc biệt
057576
Giải nhất
33864
Giải nhì
09515
Giải ba
68313 00632
Giải tư
39535 25728 33160 07679 26820 92765 29164
Giải năm
2681
Giải sáu
6658 6374 3805
Giải bảy
515
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
454123
Giải nhất
08287
Giải nhì
92146
Giải ba
83915 96187
Giải tư
43138 21887 08796 47778 63543 45273 01639
Giải năm
4674
Giải sáu
1979 0917 0786
Giải bảy
527
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
195624
Giải nhất
68374
Giải nhì
01875
Giải ba
07635 13810
Giải tư
00406 14335 01948 02259 04973 14820 25227
Giải năm
9945
Giải sáu
3964 8989 8276
Giải bảy
560
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
611547
Giải nhất
68831
Giải nhì
68611
Giải ba
86246 16707
Giải tư
25733 20768 07424 01582 17189 08176 14962
Giải năm
1213
Giải sáu
1271 2051 6403
Giải bảy
330
Giải tám
87
Chọn ngày
Đặc biệt
881049
Giải nhất
15341
Giải nhì
72446
Giải ba
00037 43684
Giải tư
29048 57811 30623 94866 69224 26379 97673
Giải năm
9334
Giải sáu
0202 1708 0932
Giải bảy
572
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
125098
Giải nhất
87240
Giải nhì
96997
Giải ba
15893 31490
Giải tư
16631 59470 88966 07542 31199 67568 80315
Giải năm
3168
Giải sáu
1374 6320 5616
Giải bảy
292
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
008488
Giải nhất
86128
Giải nhì
97467
Giải ba
71877 55438
Giải tư
95009 62490 51580 74402 73244 39860 65146
Giải năm
3993
Giải sáu
9691 6634 2430
Giải bảy
422
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
878327
Giải nhất
17301
Giải nhì
95209
Giải ba
85169 46852
Giải tư
72224 53466 13417 69419 03365 03565 07781
Giải năm
7986
Giải sáu
1878 6358 9327
Giải bảy
306
Giải tám
43
Chọn ngày
Đặc biệt
075089
Giải nhất
42734
Giải nhì
82568
Giải ba
60025 95984
Giải tư
96931 50176 01865 38391 45324 50929 27262
Giải năm
8409
Giải sáu
1589 0444 3759
Giải bảy
137
Giải tám
66
Chọn ngày
Đặc biệt
097951
Giải nhất
83610
Giải nhì
13733
Giải ba
57413 12980
Giải tư
05974 24395 93667 80324 88401 19649 84488
Giải năm
0481
Giải sáu
3463 3626 6412
Giải bảy
016
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
326998
Giải nhất
80257
Giải nhì
87142
Giải ba
46843 45995
Giải tư
94656 00662 81287 18553 45299 51007 83537
Giải năm
8873
Giải sáu
9026 2593 2921
Giải bảy
552
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
066469
Giải nhất
06180
Giải nhì
13475
Giải ba
31058 62856
Giải tư
73087 91420 48869 06495 31236 87312 52123
Giải năm
7871
Giải sáu
4172 0210 4783
Giải bảy
116
Giải tám
58
Chọn ngày
Đặc biệt
852112
Giải nhất
62182
Giải nhì
80012
Giải ba
18577 31075
Giải tư
53838 62188 51795 63822 61856 84794 83278
Giải năm
8631
Giải sáu
7414 6888 5816
Giải bảy
575
Giải tám
20

XSKH Xổ Số Khánh Hòa Kết Quả Hôm Nay

Xổ số Khánh Hòa trực thuộc khu vực xổ số miền Trung có lịch quay số mở thưởng vào ngày thứ 4chủ nhật hàng tuần cố định với khoảng hơn 1 triệu khách hàng theo dõi trong mỗi kỳ xổ.

Bảng giá vé XSKH

Mẫu vé số Khánh Hòa

Với hoạt động kinh doanh xổ số Khánh Hòa, tất cả phải thực hiện theo quy định giá vé xổ số kiến thiết thống nhất trên toàn quốc với mệnh giá là 10.000 VNĐ khi đến tay người mua.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa

Xổ Số Khánh Hòa

Bảng quy đổi giải thưởng này áp dụng đối với mỗi vé số hợp lệ của XSKH khi thực hiện đổi số trúng tại trụ sở hoặc đại lý ủy quyền của Công ty xổ số Khánh Hòa.

Giải Số Lượng Giá Trị
Đặc biệt 1 02 tỷ
Giải phụ 9 50 triệu
Nhất 4 30 triệu
Nhì 1 15 triệu
Ba 2 10 triệu
7 03 triệu
Năm 10 01 triệu
Sáu 30 400 nghìn
Bảy 100 200 nghìn
Tám 1000 100 nghìn
Khuyến khích 45 06 triệu

Bạn lật mặt sau của tờ vé số đang cầm để đảm bảo cơ cấu giải thưởng hiện tại chính xác nhất và cũng là cơ sở để bạn thực hiện đổi số trúng tại bất kỳ đại lý, cửa hàng ủy quyền nào của XSKH.

Lịch phát sóng

Xổ Số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa có lịch phát sóng trực tiếp trùng với thời gian phát sóng của xổ số miền Trung nên bạn có thể theo dõi trực tiếp XSMT để cập nhật kết quả xổ số Khánh Hòa trong kỳ xổ. Bạn có thể tham khảo về dự đoán xổ số miền Trung trước giờ xổ để dễ dàng lựa chọn vé số trúng thưởng cho mình.

Thời gian đổi số trúng

Khi bạn sở hữu những tờ vé số có trúng giải cùng kỳ quay số thì cần liên hệ với đơn vị chủ quản trong 30 ngày gần nhất kể từ ngày mở thưởng hoặc tối đa 28 ngày khi đổi số trúng ở các đại lý vé số đối tác của xổ số Khánh Hòa.

Lưu ý khi đổi vé số Khánh Hòa

  • Vé không bị rách, nhàu nát
  • Không có bất kỳ dấu hiệu bị tẩy, xóa, thay đổi thông tin gốc
  • Có số trùng với ít nhất 01 giải theo quy định
  • Vé còn trong thời hạn cho phép đổi thưởng

Chính sách khuyến mãi

Hầu hết, các ngành nghề khi kinh doanh đều tạo ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, với lĩnh vực xổ số nói chung và xổ số Khánh Hòa nói riêng nghiêm cấm tất cả hình thức khuyến mãi của đơn vị phát hành vé số kiến thiết. Xem thêm chi tiết quy định về hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo quy định, tất cả trường hợp khuyến mãi đều không hợp lệ khi mua vé xổ số Khánh Hòa. Việc chiết khấu, giảm giá cần căn cứ vào điều khoản hợp đồng được phép từ đơn vị phát hành là Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hòa.

Cơ cấu lợi tức xổ số Khánh Hòa

Trong quá trình vận hành và phát triển xổ số kiến thiết nói chung và xổ số Khánh Hòa nói riêng đã ban hành các điều khoản về lợi tức, chi phí cố định với mức chiết khấu tối đa 15% doanh thu đối với giá vé bán ra và tối đa 0.2% tổng giá trị giải thưởng khi khách hàng đổi số trúng. Xem thêm về quy định về Chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số của Bộ tài chính.

Cách mua vé số ố Khánh Hòa dễ trúng

Để hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn những vé số có tỉ lệ trúng thưởng cao, hệ thống xổ số CANGI đã xây dựng và phát triển nền tảng phân tích dự đoán XSKH chính xác có tỉ lệ trùng khớp cao. Bạn có thể sử dụng để tham khảo thêm trong quá trình mua vé xổ số Khánh Hòa hôm nay.

Thông tin liên hệ

Trên là những thông tin quan trọng đối với bất kỳ khách hàng nào đang sở hữu những tờ vé số trúng của xổ số Khánh Hòa cần nhớ để thực hiện đổi thưởng theo đúng trình tự phát luật hiện hành tại Việt Nam.