XSQT - Xổ Số Quảng Trị - XSMT

Kết quả xổ số Quảng Trị chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi thứ 5 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Quảng Trị

Chọn ngày
Đặc biệt
839446
Giải nhất
69386
Giải nhì
65286
Giải ba
55471 27120
Giải tư
34521 58175 19899 21227 01711 92180 23432
Giải năm
3370
Giải sáu
9417 5377 6397
Giải bảy
413
Giải tám
35
Chọn ngày
Đặc biệt
642858
Giải nhất
97325
Giải nhì
49120
Giải ba
26611 58043
Giải tư
36070 29310 66589 53271 18703 74010 73226
Giải năm
1845
Giải sáu
5118 6443 5510
Giải bảy
674
Giải tám
73
Chọn ngày
Đặc biệt
385355
Giải nhất
21935
Giải nhì
63604
Giải ba
79610 51909
Giải tư
59416 66715 78534 46547 74308 03119 98156
Giải năm
5227
Giải sáu
9488 8399 4481
Giải bảy
710
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
185911
Giải nhất
60228
Giải nhì
12754
Giải ba
42111 53394
Giải tư
64307 15441 35690 81048 15355 55782 15040
Giải năm
0628
Giải sáu
5242 8587 0373
Giải bảy
482
Giải tám
25
Chọn ngày
Đặc biệt
437580
Giải nhất
98246
Giải nhì
97573
Giải ba
54763 66211
Giải tư
35182 40573 28527 82598 27370 20729 15237
Giải năm
6085
Giải sáu
2244 3006 6807
Giải bảy
099
Giải tám
88
Chọn ngày
Đặc biệt
384727
Giải nhất
37277
Giải nhì
86727
Giải ba
36343 01013
Giải tư
78719 86700 82779 00338 50036 21034 60391
Giải năm
5219
Giải sáu
4205 7179 6253
Giải bảy
775
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
391035
Giải nhất
56651
Giải nhì
26086
Giải ba
36343 94736
Giải tư
19915 25998 33369 63072 23403 74892 58708
Giải năm
5009
Giải sáu
5974 6915 2496
Giải bảy
812
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
192601
Giải nhất
04491
Giải nhì
65957
Giải ba
01574 55721
Giải tư
28749 02661 70805 60605 39707 04902 06141
Giải năm
4437
Giải sáu
4675 5190 6125
Giải bảy
383
Giải tám
53
Chọn ngày
Đặc biệt
413452
Giải nhất
30903
Giải nhì
64688
Giải ba
90783 74364
Giải tư
88704 81482 58599 48376 13810 04218 21059
Giải năm
5665
Giải sáu
0432 8440 2748
Giải bảy
932
Giải tám
39
Chọn ngày
Đặc biệt
588741
Giải nhất
89693
Giải nhì
94692
Giải ba
42889 06285
Giải tư
82048 25209 68791 65941 17329 16732 43659
Giải năm
8028
Giải sáu
0324 7618 2294
Giải bảy
304
Giải tám
38
Chọn ngày
Đặc biệt
569766
Giải nhất
45160
Giải nhì
58484
Giải ba
41171 44022
Giải tư
05687 64054 21976 69924 84589 29240 03658
Giải năm
8640
Giải sáu
3078 3462 3524
Giải bảy
570
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
274609
Giải nhất
12789
Giải nhì
11976
Giải ba
60716 86888
Giải tư
57599 64813 74303 36311 68267 47622 07611
Giải năm
8074
Giải sáu
2233 0532 8459
Giải bảy
759
Giải tám
42
Chọn ngày
Đặc biệt
627606
Giải nhất
12551
Giải nhì
36566
Giải ba
19087 07307
Giải tư
72587 66145 97086 36265 04965 89750 80828
Giải năm
8319
Giải sáu
1737 9714 3195
Giải bảy
401
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
192955
Giải nhất
44061
Giải nhì
49357
Giải ba
60393 32099
Giải tư
68335 41829 61461 53197 85498 44163 88584
Giải năm
6430
Giải sáu
5944 1886 8579
Giải bảy
937
Giải tám
48
Chọn ngày
Đặc biệt
983396
Giải nhất
70731
Giải nhì
40496
Giải ba
40581 97098
Giải tư
58211 73899 16754 99334 40167 62138 25758
Giải năm
8507
Giải sáu
7613 8676 8551
Giải bảy
157
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
130076
Giải nhất
02861
Giải nhì
56792
Giải ba
70060 46343
Giải tư
12405 64010 01486 03530 67091 97098 38939
Giải năm
2562
Giải sáu
9473 1227 0955
Giải bảy
362
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
434240
Giải nhất
75250
Giải nhì
10554
Giải ba
94846 36002
Giải tư
87214 98720 81630 65116 66253 17715 97168
Giải năm
5774
Giải sáu
2039 2640 6937
Giải bảy
883
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
122909
Giải nhất
16838
Giải nhì
49561
Giải ba
20462 17824
Giải tư
09406 71357 25693 84942 42877 68784 03579
Giải năm
2038
Giải sáu
2028 6420 5664
Giải bảy
213
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
490832
Giải nhất
87017
Giải nhì
79661
Giải ba
06814 63742
Giải tư
73531 44748 25188 74628 54217 82866 55313
Giải năm
4704
Giải sáu
6434 3100 3150
Giải bảy
856
Giải tám
90
Chọn ngày
Đặc biệt
145342
Giải nhất
79141
Giải nhì
94685
Giải ba
23249 65254
Giải tư
94004 12415 54059 51165 58841 37960 16065
Giải năm
4368
Giải sáu
7902 0774 5747
Giải bảy
181
Giải tám
92
Chọn ngày
Đặc biệt
661493
Giải nhất
24619
Giải nhì
47223
Giải ba
76945 13343
Giải tư
03330 08882 17150 95973 16114 33407 53341
Giải năm
4277
Giải sáu
5189 1826 1856
Giải bảy
396
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
240800
Giải nhất
34968
Giải nhì
86335
Giải ba
54896 68961
Giải tư
38687 42741 57504 17970 88570 03897 52121
Giải năm
4609
Giải sáu
1645 4970 1229
Giải bảy
811
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
381443
Giải nhất
32969
Giải nhì
71404
Giải ba
34788 52224
Giải tư
47209 38052 68824 19305 29190 56015 07930
Giải năm
0824
Giải sáu
5496 5510 0024
Giải bảy
333
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
446168
Giải nhất
33300
Giải nhì
91547
Giải ba
25258 36985
Giải tư
38312 62350 16746 55313 54853 73810 42819
Giải năm
2827
Giải sáu
4996 7031 8385
Giải bảy
810
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
690031
Giải nhất
35072
Giải nhì
90086
Giải ba
85274 06241
Giải tư
99566 96080 70380 10028 64524 20487 02149
Giải năm
4380
Giải sáu
8933 6733 4409
Giải bảy
572
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
227529
Giải nhất
18655
Giải nhì
06851
Giải ba
06380 11244
Giải tư
94863 74303 13502 99951 99244 27680 77158
Giải năm
9124
Giải sáu
9685 8067 2415
Giải bảy
557
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
412987
Giải nhất
75397
Giải nhì
23289
Giải ba
50983 05487
Giải tư
42694 89275 02373 65254 09001 85475 90772
Giải năm
4950
Giải sáu
5155 1276 8363
Giải bảy
127
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
395087
Giải nhất
30167
Giải nhì
03109
Giải ba
49743 86947
Giải tư
44957 38771 30870 64481 67664 08429 79095
Giải năm
2365
Giải sáu
6985 0493 7232
Giải bảy
974
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
308516
Giải nhất
30965
Giải nhì
16841
Giải ba
46193 38697
Giải tư
85048 03547 57785 93858 66529 07442 47924
Giải năm
6844
Giải sáu
0123 9966 2595
Giải bảy
652
Giải tám
27
Chọn ngày
Đặc biệt
121688
Giải nhất
93507
Giải nhì
34457
Giải ba
41162 84722
Giải tư
35757 85059 32675 56213 41653 28219 66782
Giải năm
1964
Giải sáu
7375 4411 0212
Giải bảy
893
Giải tám
02
Chọn ngày
Đặc biệt
103751
Giải nhất
41309
Giải nhì
20385
Giải ba
97161 83387
Giải tư
88310 72878 31320 55621 17434 76441 46608
Giải năm
4124
Giải sáu
1446 9259 4695
Giải bảy
000
Giải tám
72
Chọn ngày
Đặc biệt
699825
Giải nhất
32761
Giải nhì
69078
Giải ba
40318 88270
Giải tư
59306 19193 98188 12866 41852 73340 13575
Giải năm
6562
Giải sáu
5249 6566 6455
Giải bảy
897
Giải tám
72
Chọn ngày
Đặc biệt
183500
Giải nhất
99979
Giải nhì
89246
Giải ba
34249 88578
Giải tư
84893 23206 96261 58633 12659 67588 40875
Giải năm
3824
Giải sáu
4248 9672 5603
Giải bảy
877
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
006175
Giải nhất
84502
Giải nhì
59494
Giải ba
61611 12816
Giải tư
60340 42248 74947 85151 33946 44939 92589
Giải năm
9317
Giải sáu
6640 5557 7861
Giải bảy
825
Giải tám
76
Chọn ngày
Đặc biệt
338770
Giải nhất
91764
Giải nhì
11783
Giải ba
89185 04882
Giải tư
44846 10812 75203 51380 46334 26831 00348
Giải năm
4604
Giải sáu
0509 3600 5248
Giải bảy
783
Giải tám
46
Chọn ngày
Đặc biệt
537867
Giải nhất
34265
Giải nhì
46346
Giải ba
66701 47782
Giải tư
43095 79868 34637 78623 31216 80067 15587
Giải năm
7650
Giải sáu
9992 5734 5463
Giải bảy
960
Giải tám
96
Chọn ngày
Đặc biệt
877517
Giải nhất
70805
Giải nhì
87228
Giải ba
94592 42151
Giải tư
34381 44506 82222 96351 10395 55480 87223
Giải năm
6160
Giải sáu
1439 3383 4360
Giải bảy
428
Giải tám
94
Chọn ngày
Đặc biệt
379299
Giải nhất
02073
Giải nhì
24471
Giải ba
12593 80788
Giải tư
17201 35077 90108 41622 35861 59801 32830
Giải năm
9870
Giải sáu
8911 3144 7650
Giải bảy
982
Giải tám
87
Chọn ngày
Đặc biệt
396689
Giải nhất
88251
Giải nhì
15796
Giải ba
85555 20675
Giải tư
41273 64631 66724 38811 61750 19521 15111
Giải năm
1084
Giải sáu
2448 9534 3160
Giải bảy
395
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
232371
Giải nhất
22277
Giải nhì
74869
Giải ba
16749 32944
Giải tư
28544 34413 98283 83583 16923 69306 41819
Giải năm
4218
Giải sáu
6550 1126 8205
Giải bảy
797
Giải tám
82

XSQT - Xổ Số Quảng Trị - XSMT

Ngày này, việc lựa chọn trò chơi giải trí mà vừa có thể thử thách tiêu khiển, vừa mang lại lợi ích thì không hề đơn giản. Xổ số kiến thiết được xem là trò chơi của những con số đem lại may mắn cho người chơi và có cơ hội trúng thưởng lên tới hàng chục tỉ đồng. Chính vì vậy xsmt được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị được rất nhiều người quan tâm và hưởng ứng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay nhé.

xổ số Quảng Trị

Theo dõi trực tiếp kqxs Quảng Trị

Giờ mở thưởng xổ số ở Quảng Trị

Hãy cùng chúng tôi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay vào thứ 5 trên nhà đài hoặc hệ thống online của chúng tôi lúc 17 giờ 15 phút nhanh nhất và chính xác nhất.

Hàng tuần, các bạn chỉ cần truy cập vào hệ thống online uy tín của chúng tôi để tận hưởng những giây phút hồi hộp, gay cấn khi xem trực tiếp kết quả xsmt và theo dõi kết quả xổ số mà mình đang tham gia. Và biết đâu, một thời điểm nào đó con số mà bạn đang sở hữu lai đem lại may mắn cho bạn.

xổ số Quảng Trị

Mèo thần tài - Xem kết quả xổ số Quảng Trị nhanh nhất

Hệ thống theo dõi online kết quả xổ số chính xác tuyệt đối

Khi đến với hệ thống kqxs online của chúng tôi, bằng sự chuyên nghiệp, nhanh chóng, chính xác đến từng giây, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng.Bởi mỗi dữ liệu của chúng tôi được đánh giá phân tích cẩn thận từng công đoạn, từng khâu để đưa ra những con số chính xác và chuẩn nhất.

Chính vì vậy lượt theo dõi ở mục xổ số miền trung của website chúng tôi luôn đạt tỉ lệ theo dõi cao, điều này làm động lực cho chúng tôi tiếp tục học hỏi và cập nhật data liên tục, chính xác và hiệu quả nhất.

xổ số Quảng Trị

Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị  

Chúng tôi thống kê đầy đủ con số trong 18 lần quay, bạn chỉ cần theo dõi dò vé, và test mức độ may mắn của bản thân mình. Lưu ý khi trúng giải, bạn hay mang vé tới địa chỉ lĩnh thưởng và bảo quản vé số cẩn thận không được rách dập xóa.

Chúc các bạn là người may mắn tiếp theo.