XSDLK - Xổ Số Đắk Lắk - XSMT

Kết quả xổ số Đắk Lắk chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi thứ 3 hàng tuần. Dữ liệu được xổ số CANGI xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng. Ngoài ra, CANGI sẽ cung cấp thêm gợi ý cho kỳ tiếp theo để bạn có thêm lựa chọn khi mua vé số nhằm tăng tỉ lệ trúng hơn

Xổ Số Đắk Lắk

Chọn ngày
Đặc biệt
946593
Giải nhất
91561
Giải nhì
82881
Giải ba
86304 00436
Giải tư
35035 89042 08874 32890 85754 88797 54733
Giải năm
7587
Giải sáu
4561 9590 1284
Giải bảy
558
Giải tám
20
Chọn ngày
Đặc biệt
546904
Giải nhất
30932
Giải nhì
84925
Giải ba
91665 89414
Giải tư
45761 49072 28600 37987 64278 62463 77731
Giải năm
4948
Giải sáu
6838 3109 1479
Giải bảy
530
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
312151
Giải nhất
05606
Giải nhì
23160
Giải ba
94614 68450
Giải tư
16463 23986 32892 74871 12008 23607 29013
Giải năm
1865
Giải sáu
3786 8749 6816
Giải bảy
845
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
538932
Giải nhất
01070
Giải nhì
29245
Giải ba
50575 13108
Giải tư
16782 21446 14305 92189 12796 30103 57634
Giải năm
7361
Giải sáu
5064 0293 2610
Giải bảy
370
Giải tám
32
Chọn ngày
Đặc biệt
595549
Giải nhất
11131
Giải nhì
79411
Giải ba
54623 91130
Giải tư
70802 17667 08384 29515 30490 47256 50252
Giải năm
6471
Giải sáu
0778 7558 8442
Giải bảy
033
Giải tám
20
Chọn ngày
Đặc biệt
421923
Giải nhất
66791
Giải nhì
27409
Giải ba
97662 17471
Giải tư
95192 62298 03144 37705 37779 27437 01046
Giải năm
8149
Giải sáu
8606 9686 3659
Giải bảy
996
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
441627
Giải nhất
55893
Giải nhì
03276
Giải ba
21125 20881
Giải tư
07096 37921 38496 08577 40085 52032 67892
Giải năm
4136
Giải sáu
5563 6255 9258
Giải bảy
309
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
446469
Giải nhất
47767
Giải nhì
68867
Giải ba
33048 45205
Giải tư
75409 80041 25146 24332 56815 78384 72668
Giải năm
5556
Giải sáu
0345 3768 5233
Giải bảy
703
Giải tám
31
Chọn ngày
Đặc biệt
972088
Giải nhất
75037
Giải nhì
53714
Giải ba
38974 38439
Giải tư
31916 22407 67786 19386 68561 12176 68494
Giải năm
2988
Giải sáu
0041 3702 2982
Giải bảy
727
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
154671
Giải nhất
54589
Giải nhì
31077
Giải ba
50740 69374
Giải tư
93043 51066 73023 58582 16498 93542 85068
Giải năm
2363
Giải sáu
0155 3057 9739
Giải bảy
049
Giải tám
50
Chọn ngày
Đặc biệt
998389
Giải nhất
42118
Giải nhì
23710
Giải ba
36990 50524
Giải tư
12533 50806 64228 01499 10063 90927 95976
Giải năm
5771
Giải sáu
0105 0717 8467
Giải bảy
397
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
417155
Giải nhất
12712
Giải nhì
46380
Giải ba
35968 19272
Giải tư
25950 01956 42486 92510 49524 86789 74561
Giải năm
7257
Giải sáu
0928 9887 3942
Giải bảy
448
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
025576
Giải nhất
61665
Giải nhì
92740
Giải ba
63545 33504
Giải tư
50885 16564 13375 97973 94932 69548 57414
Giải năm
1743
Giải sáu
3908 6007 7040
Giải bảy
257
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
443342
Giải nhất
81264
Giải nhì
96984
Giải ba
58411 02712
Giải tư
02087 99767 46766 36311 83627 69735 99479
Giải năm
1093
Giải sáu
1951 6506 8863
Giải bảy
641
Giải tám
78
Chọn ngày
Đặc biệt
897460
Giải nhất
56965
Giải nhì
66078
Giải ba
07489 37074
Giải tư
28930 23139 94558 93063 96943 27155 75267
Giải năm
8085
Giải sáu
5734 6837 6221
Giải bảy
691
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
793144
Giải nhất
75465
Giải nhì
43429
Giải ba
51511 72828
Giải tư
24085 24857 58002 21113 55730 74860 98036
Giải năm
0295
Giải sáu
7166 3382 1618
Giải bảy
693
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
090553
Giải nhất
16141
Giải nhì
82166
Giải ba
40317 12964
Giải tư
33695 22687 27489 08971 51228 42128 68780
Giải năm
5787
Giải sáu
0943 5320 9463
Giải bảy
193
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
767459
Giải nhất
37240
Giải nhì
49954
Giải ba
00327 31106
Giải tư
74537 81062 71047 40775 62942 35577 38354
Giải năm
3100
Giải sáu
7957 8730 6436
Giải bảy
889
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
284535
Giải nhất
50568
Giải nhì
98741
Giải ba
81845 97223
Giải tư
34165 78540 68944 48665 42780 72879 13030
Giải năm
0338
Giải sáu
3982 3383 3750
Giải bảy
407
Giải tám
07
Chọn ngày
Đặc biệt
603863
Giải nhất
84638
Giải nhì
59764
Giải ba
37776 96920
Giải tư
48929 41027 69871 87026 74587 69753 95594
Giải năm
2376
Giải sáu
1800 6298 0167
Giải bảy
971
Giải tám
91
Chọn ngày
Đặc biệt
250986
Giải nhất
89310
Giải nhì
26992
Giải ba
58749 34252
Giải tư
27775 79993 21253 12418 44627 14089 17917
Giải năm
8703
Giải sáu
8195 8128 6605
Giải bảy
424
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
081328
Giải nhất
17542
Giải nhì
22438
Giải ba
41133 64556
Giải tư
36958 08088 21762 21658 25268 47886 74390
Giải năm
9458
Giải sáu
8124 3922 5952
Giải bảy
746
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
861843
Giải nhất
44740
Giải nhì
91843
Giải ba
30701 22125
Giải tư
56252 51762 70240 11929 06172 78490 15789
Giải năm
8033
Giải sáu
0917 4554 9476
Giải bảy
560
Giải tám
62
Chọn ngày
Đặc biệt
473372
Giải nhất
46501
Giải nhì
46000
Giải ba
18174 23095
Giải tư
03478 84384 27847 57994 60377 71075 81201
Giải năm
4684
Giải sáu
2285 0326 0174
Giải bảy
903
Giải tám
65
Chọn ngày
Đặc biệt
704262
Giải nhất
04856
Giải nhì
31715
Giải ba
56924 29296
Giải tư
26281 33694 33653 48937 52757 88137 08725
Giải năm
8000
Giải sáu
8029 3364 2820
Giải bảy
310
Giải tám
35
Chọn ngày
Đặc biệt
438668
Giải nhất
64720
Giải nhì
41827
Giải ba
80456 65629
Giải tư
77400 18777 09337 88949 88859 54664 93544
Giải năm
4892
Giải sáu
6450 0598 0841
Giải bảy
069
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
858571
Giải nhất
11762
Giải nhì
43852
Giải ba
41627 01846
Giải tư
90884 59300 29535 35529 65775 10668 44111
Giải năm
9876
Giải sáu
4082 4683 7608
Giải bảy
562
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
762976
Giải nhất
11473
Giải nhì
68189
Giải ba
29932 29561
Giải tư
69164 96263 44969 27754 81621 91367 80544
Giải năm
3827
Giải sáu
6298 1447 0721
Giải bảy
392
Giải tám
79
Chọn ngày
Đặc biệt
290213
Giải nhất
92326
Giải nhì
47626
Giải ba
77548 70841
Giải tư
30678 24463 51562 59329 33290 76285 53994
Giải năm
9879
Giải sáu
6723 8791 2706
Giải bảy
388
Giải tám
10
Chọn ngày
Đặc biệt
982526
Giải nhất
19127
Giải nhì
27434
Giải ba
17203 33713
Giải tư
35400 63736 43839 67268 60329 02588 40678
Giải năm
8999
Giải sáu
6709 7345 2167
Giải bảy
845
Giải tám
78
Chọn ngày
Đặc biệt
459567
Giải nhất
75432
Giải nhì
77451
Giải ba
24550 03965
Giải tư
14457 69494 97773 81327 24280 33991 67182
Giải năm
8272
Giải sáu
4673 0201 0723
Giải bảy
607
Giải tám
88
Chọn ngày
Đặc biệt
505527
Giải nhất
40542
Giải nhì
19209
Giải ba
34029 40923
Giải tư
03681 49593 03822 71778 83991 58990 58960
Giải năm
8088
Giải sáu
2963 9911 7632
Giải bảy
345
Giải tám
81
Chọn ngày
Đặc biệt
332141
Giải nhất
83177
Giải nhì
56443
Giải ba
10566 34807
Giải tư
68175 39481 75824 06696 57667 51160 35416
Giải năm
1974
Giải sáu
2961 4295 5371
Giải bảy
558
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
099891
Giải nhất
81243
Giải nhì
19013
Giải ba
13706 92415
Giải tư
73651 18623 78758 16305 25438 78609 68279
Giải năm
7719
Giải sáu
0745 4176 0406
Giải bảy
506
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
842178
Giải nhất
87561
Giải nhì
98594
Giải ba
20332 46378
Giải tư
70755 35937 96209 15718 60500 73641 05736
Giải năm
2272
Giải sáu
3430 3706 7367
Giải bảy
436
Giải tám
63
Chọn ngày
Đặc biệt
037048
Giải nhất
26119
Giải nhì
54862
Giải ba
02043 09276
Giải tư
81839 27595 48845 55114 67994 89195 14831
Giải năm
5375
Giải sáu
4479 8337 7854
Giải bảy
584
Giải tám
52
Chọn ngày
Đặc biệt
240907
Giải nhất
85234
Giải nhì
75807
Giải ba
98191 91416
Giải tư
48747 72535 16939 00111 06794 18219 42357
Giải năm
1160
Giải sáu
3318 4377 1719
Giải bảy
932
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
350407
Giải nhất
95893
Giải nhì
71387
Giải ba
07252 10601
Giải tư
07858 36631 26829 90620 15216 29075 46165
Giải năm
1348
Giải sáu
8794 0895 4308
Giải bảy
221
Giải tám
29
Chọn ngày
Đặc biệt
094444
Giải nhất
61542
Giải nhì
59012
Giải ba
94204 71015
Giải tư
44386 62647 11105 58896 96953 28466 24893
Giải năm
8946
Giải sáu
6202 0658 9380
Giải bảy
063
Giải tám
66
Chọn ngày
Đặc biệt
731319
Giải nhất
58899
Giải nhì
63662
Giải ba
02849 67110
Giải tư
33114 05506 00609 21053 29333 67845 09866
Giải năm
8615
Giải sáu
3494 8135 4784
Giải bảy
532
Giải tám
99

XSDLK - Xổ Số Đắk Lắk - XSMT

Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk chắc vẫn còn xa lạ đối với mọi người, vì nó là vùng đất thuộc miền trung. Nơi khó khăn vất vả nhưng xsmt lại rất phát triển, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Xổ số Dak Lak

Sở dữ xổ số miền trung phát triển, vì nhà nước muốn góp phần vào cuộc kiến thiết, cải thiện xây dựng phát triển thêm cho khu vực này, chính vì vậy xổ số cũng là 1 phần nhỏ trong dự án này. Nên những ai yêu thích và muốn tham gia chơi xổ số thì đừng lo, vé số được trải dài khắp miền trung và trên đất nước Việt Nam để các bạn thử sức vận may của mình.

Thời gian mở thưởng xổ số Đắk Lắk

Xổ số Dak Lak

Xổ số Đắk Lắk hôm nay được mở vào lúc mở thưởng lúc 17h10 phút vào thứ 3 hàng tuần trên hệ thống online trực tiếp của chúng tôi. Xổ số miền trung hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng chính xác và hiệu quả. Mỗi lần quay đều được nhà nước có thẩm quyền giám sát chặt chẽ.

Khi đến với hệ thống online của chúng tôi cam kết không làm bạn thất vọng, mọi kết quả về kqxs được cập nhật liên tục không ngừng nghỉ, toàn bộ đội ngũ hệ thống xử lý của chúng tôi nhanh gọn, cẩn thận để mang đế cho các bạn kqxs siêu tốc và chuẩn xác.

Hệ thống theo dõi kết quả xổ số online nhanh chóng, chính xác

Xổ số Dak Lak

Các bạn muốn xem kqxs Đắk Lắk nhanh chóng để xem mình có phải là người may mắn không? Thì nhớ truy cập hệ thống xem kết quả xổ số online mọi lúc, mọi nơi, mọi vị trí chỉ cần thiết bị thông minh của bạn kết nối internet là theo dõi trực tiếp được .

Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi còn thống kê toàn bộ danh sách, dữ liệu kết quả trả thưởng xsmt 30 ngày về trước đó, nếu bạn muốn xem lại những con số cũ bạn có thể kiểm tra lại để theo dõi.

Hãy truy cập ngay chuyên mục kết quả xổ số Đắk Lắk để thỏa mãn niềm đam mê lựa chọn những con số và đóng góp một chút sức nhỏ của mình cho việc kến thiết đất nước.

Chúc các bạn may mắn!