XSKH Xổ Số Khánh Hòa Kết Quả Hôm Nay

Bảng kết quả xổ số Khánh Hòa tất cả các kỳ quay số từ 2009 tới nay đầy đủ và chính xác được kiểm duyệt trước khi vào sổ lưu ký của XSKH.

Xổ Số Khánh Hòa

Chọn ngày
Đặc biệt
057576
Giải nhất
33864
Giải nhì
09515
Giải ba
68313 00632
Giải tư
39535 25728 33160 07679 26820 92765 29164
Giải năm
2681
Giải sáu
6658 6374 3805
Giải bảy
515
Giải tám
13
Chọn ngày
Đặc biệt
454123
Giải nhất
08287
Giải nhì
92146
Giải ba
83915 96187
Giải tư
43138 21887 08796 47778 63543 45273 01639
Giải năm
4674
Giải sáu
1979 0917 0786
Giải bảy
527
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
195624
Giải nhất
68374
Giải nhì
01875
Giải ba
07635 13810
Giải tư
00406 14335 01948 02259 04973 14820 25227
Giải năm
9945
Giải sáu
3964 8989 8276
Giải bảy
560
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
611547
Giải nhất
68831
Giải nhì
68611
Giải ba
86246 16707
Giải tư
25733 20768 07424 01582 17189 08176 14962
Giải năm
1213
Giải sáu
1271 2051 6403
Giải bảy
330
Giải tám
87
Chọn ngày
Đặc biệt
881049
Giải nhất
15341
Giải nhì
72446
Giải ba
00037 43684
Giải tư
29048 57811 30623 94866 69224 26379 97673
Giải năm
9334
Giải sáu
0202 1708 0932
Giải bảy
572
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
125098
Giải nhất
87240
Giải nhì
96997
Giải ba
15893 31490
Giải tư
16631 59470 88966 07542 31199 67568 80315
Giải năm
3168
Giải sáu
1374 6320 5616
Giải bảy
292
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
008488
Giải nhất
86128
Giải nhì
97467
Giải ba
71877 55438
Giải tư
95009 62490 51580 74402 73244 39860 65146
Giải năm
3993
Giải sáu
9691 6634 2430
Giải bảy
422
Giải tám
36
Chọn ngày
Đặc biệt
878327
Giải nhất
17301
Giải nhì
95209
Giải ba
85169 46852
Giải tư
72224 53466 13417 69419 03365 03565 07781
Giải năm
7986
Giải sáu
1878 6358 9327
Giải bảy
306
Giải tám
43
Chọn ngày
Đặc biệt
075089
Giải nhất
42734
Giải nhì
82568
Giải ba
60025 95984
Giải tư
96931 50176 01865 38391 45324 50929 27262
Giải năm
8409
Giải sáu
1589 0444 3759
Giải bảy
137
Giải tám
66
Chọn ngày
Đặc biệt
097951
Giải nhất
83610
Giải nhì
13733
Giải ba
57413 12980
Giải tư
05974 24395 93667 80324 88401 19649 84488
Giải năm
0481
Giải sáu
3463 3626 6412
Giải bảy
016
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
326998
Giải nhất
80257
Giải nhì
87142
Giải ba
46843 45995
Giải tư
94656 00662 81287 18553 45299 51007 83537
Giải năm
8873
Giải sáu
9026 2593 2921
Giải bảy
552
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
066469
Giải nhất
06180
Giải nhì
13475
Giải ba
31058 62856
Giải tư
73087 91420 48869 06495 31236 87312 52123
Giải năm
7871
Giải sáu
4172 0210 4783
Giải bảy
116
Giải tám
58
Chọn ngày
Đặc biệt
852112
Giải nhất
62182
Giải nhì
80012
Giải ba
18577 31075
Giải tư
53838 62188 51795 63822 61856 84794 83278
Giải năm
8631
Giải sáu
7414 6888 5816
Giải bảy
575
Giải tám
20
Chọn ngày
Đặc biệt
982711
Giải nhất
97408
Giải nhì
69411
Giải ba
85802 15651
Giải tư
21075 08573 84291 19492 14376 82023 37431
Giải năm
1488
Giải sáu
3882 0215 7161
Giải bảy
344
Giải tám
39
Chọn ngày
Đặc biệt
657289
Giải nhất
94557
Giải nhì
79962
Giải ba
98649 08769
Giải tư
49554 44723 85344 87229 23228 03171 77336
Giải năm
4101
Giải sáu
7769 8081 9436
Giải bảy
021
Giải tám
34
Chọn ngày
Đặc biệt
689870
Giải nhất
90564
Giải nhì
66271
Giải ba
42214 23577
Giải tư
67748 22211 84922 91296 75451 56199 63299
Giải năm
8245
Giải sáu
4208 2792 2382
Giải bảy
149
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
807242
Giải nhất
73140
Giải nhì
36897
Giải ba
99557 33939
Giải tư
52518 78160 82657 80842 24904 59848 10255
Giải năm
0448
Giải sáu
6261 1330 0337
Giải bảy
859
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
682302
Giải nhất
57197
Giải nhì
70383
Giải ba
80138 22491
Giải tư
50104 38922 00122 51372 20377 20861 74981
Giải năm
4170
Giải sáu
5591 6446 4813
Giải bảy
594
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
991152
Giải nhất
61746
Giải nhì
44375
Giải ba
08038 08112
Giải tư
95229 86571 71015 34615 99631 12689 61279
Giải năm
7197
Giải sáu
7469 5103 9917
Giải bảy
996
Giải tám
28
Chọn ngày
Đặc biệt
010427
Giải nhất
68384
Giải nhì
42587
Giải ba
30491 42210
Giải tư
28942 62153 59331 35197 35867 26994 80779
Giải năm
4629
Giải sáu
7673 3856 2874
Giải bảy
232
Giải tám
07
Chọn ngày
Đặc biệt
164883
Giải nhất
02887
Giải nhì
28039
Giải ba
36410 91907
Giải tư
74579 15678 21552 83437 55429 93356 88449
Giải năm
9546
Giải sáu
0971 6420 7887
Giải bảy
256
Giải tám
17
Chọn ngày
Đặc biệt
700962
Giải nhất
35275
Giải nhì
36437
Giải ba
15797 92789
Giải tư
13122 57770 09683 28605 78023 95257 49414
Giải năm
5567
Giải sáu
7845 1882 6164
Giải bảy
323
Giải tám
95
Chọn ngày
Đặc biệt
661321
Giải nhất
58011
Giải nhì
05727
Giải ba
27991 55723
Giải tư
44815 05209 26658 97798 46996 29538 28000
Giải năm
8118
Giải sáu
4710 3615 1533
Giải bảy
352
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
443916
Giải nhất
93134
Giải nhì
31626
Giải ba
84942 59226
Giải tư
71992 04599 57058 50132 91134 47558 66616
Giải năm
9157
Giải sáu
9585 5537 4504
Giải bảy
503
Giải tám
28
Chọn ngày
Đặc biệt
497843
Giải nhất
13873
Giải nhì
44556
Giải ba
42231 59596
Giải tư
76171 03576 05235 46478 58673 68483 00627
Giải năm
1202
Giải sáu
1614 7579 8808
Giải bảy
715
Giải tám
09
Chọn ngày
Đặc biệt
515249
Giải nhất
50169
Giải nhì
96978
Giải ba
83639 00775
Giải tư
59398 26698 21212 92080 89533 82235 22104
Giải năm
8623
Giải sáu
4339 2252 9947
Giải bảy
785
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
882509
Giải nhất
70164
Giải nhì
82293
Giải ba
91613 33658
Giải tư
72881 04921 61845 38223 70886 99650 62942
Giải năm
9753
Giải sáu
9142 4572 3302
Giải bảy
798
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
207691
Giải nhất
35237
Giải nhì
58544
Giải ba
85104 82050
Giải tư
03654 23559 55360 77764 72219 36660 86536
Giải năm
3572
Giải sáu
7824 1591 0874
Giải bảy
576
Giải tám
86
Chọn ngày
Đặc biệt
868856
Giải nhất
68665
Giải nhì
30304
Giải ba
21923 51679
Giải tư
52638 15493 61692 20667 49299 67905 18609
Giải năm
3829
Giải sáu
4449 2308 2047
Giải bảy
407
Giải tám
67
Chọn ngày
Đặc biệt
803902
Giải nhất
35059
Giải nhì
54245
Giải ba
31363 44726
Giải tư
78552 91374 25692 28875 45559 43035 18711
Giải năm
5648
Giải sáu
1193 2689 7615
Giải bảy
917
Giải tám
05
Chọn ngày
Đặc biệt
294353
Giải nhất
62844
Giải nhì
98684
Giải ba
20353 02605
Giải tư
39186 28201 38705 90445 80801 17109 84180
Giải năm
6928
Giải sáu
5852 4406 7541
Giải bảy
503
Giải tám
27
Chọn ngày
Đặc biệt
132963
Giải nhất
63154
Giải nhì
62786
Giải ba
38250 28398
Giải tư
77312 49049 40015 38620 95805 54027 79717
Giải năm
6126
Giải sáu
6128 6288 2454
Giải bảy
047
Giải tám
26
Chọn ngày
Đặc biệt
508714
Giải nhất
22128
Giải nhì
58839
Giải ba
77085 93693
Giải tư
28092 83484 02267 30211 17022 31299 30571
Giải năm
9896
Giải sáu
7742 6046 9019
Giải bảy
674
Giải tám
06
Chọn ngày
Đặc biệt
951961
Giải nhất
17658
Giải nhì
29404
Giải ba
84363 80349
Giải tư
38720 05699 55964 32083 78109 05282 25387
Giải năm
7203
Giải sáu
9463 3515 9327
Giải bảy
988
Giải tám
28
Chọn ngày
Đặc biệt
758648
Giải nhất
32520
Giải nhì
64259
Giải ba
30517 36471
Giải tư
88111 84618 23168 47982 32467 28426 12198
Giải năm
8609
Giải sáu
5371 1017 2227
Giải bảy
615
Giải tám
54
Chọn ngày
Đặc biệt
888377
Giải nhất
01001
Giải nhì
46481
Giải ba
62050 12765
Giải tư
56885 10283 14706 32393 19586 42936 44576
Giải năm
4096
Giải sáu
6942 8997 3710
Giải bảy
432
Giải tám
55
Chọn ngày
Đặc biệt
307437
Giải nhất
20006
Giải nhì
61978
Giải ba
45688 82647
Giải tư
84473 78273 17288 11470 60865 16073 81449
Giải năm
7402
Giải sáu
9458 3639 8680
Giải bảy
903
Giải tám
83
Chọn ngày
Đặc biệt
706466
Giải nhất
63134
Giải nhì
05328
Giải ba
13086 81033
Giải tư
55615 95183 52228 13739 91619 85228 32060
Giải năm
2464
Giải sáu
1261 2242 8271
Giải bảy
455
Giải tám
53
Chọn ngày
Đặc biệt
116703
Giải nhất
68283
Giải nhì
28146
Giải ba
01323 55416
Giải tư
83981 48759 06357 86684 30012 42857 26936
Giải năm
4715
Giải sáu
9902 7825 9790
Giải bảy
724
Giải tám
11
Chọn ngày
Đặc biệt
413689
Giải nhất
93878
Giải nhì
94280
Giải ba
98996 55075
Giải tư
55031 63495 86313 15429 46598 43178 42657
Giải năm
1653
Giải sáu
3139 0510 3524
Giải bảy
867
Giải tám
08

XSKH Xổ Số Khánh Hòa Kết Quả Hôm Nay

Xổ số Khánh Hòa trực thuộc khu vực xổ số miền Trung có lịch quay số mở thưởng vào ngày thứ 4chủ nhật hàng tuần cố định với khoảng hơn 1 triệu khách hàng theo dõi trong mỗi kỳ xổ.

Bảng giá vé XSKH

Mẫu vé số Khánh Hòa

Với hoạt động kinh doanh xổ số Khánh Hòa, tất cả phải thực hiện theo quy định giá vé xổ số kiến thiết thống nhất trên toàn quốc với mệnh giá là 10.000 VNĐ khi đến tay người mua.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa

Xổ Số Khánh Hòa

Bảng quy đổi giải thưởng này áp dụng đối với mỗi vé số hợp lệ của XSKH khi thực hiện đổi số trúng tại trụ sở hoặc đại lý ủy quyền của Công ty xổ số Khánh Hòa.

Giải Số Lượng Giá Trị
Đặc biệt 1 02 tỷ
Giải phụ 9 50 triệu
Nhất 4 30 triệu
Nhì 1 15 triệu
Ba 2 10 triệu
7 03 triệu
Năm 10 01 triệu
Sáu 30 400 nghìn
Bảy 100 200 nghìn
Tám 1000 100 nghìn
Khuyến khích 45 06 triệu

Bạn lật mặt sau của tờ vé số đang cầm để đảm bảo cơ cấu giải thưởng hiện tại chính xác nhất và cũng là cơ sở để bạn thực hiện đổi số trúng tại bất kỳ đại lý, cửa hàng ủy quyền nào của XSKH.

Lịch phát sóng

Xổ Số Khánh Hòa

Xổ số Khánh Hòa có lịch phát sóng trực tiếp trùng với thời gian phát sóng của xổ số miền Trung nên bạn có thể theo dõi trực tiếp XSMT để cập nhật kết quả xổ số Khánh Hòa trong kỳ xổ. Bạn có thể tham khảo về dự đoán xổ số miền Trung trước giờ xổ để dễ dàng lựa chọn vé số trúng thưởng cho mình.

Thời gian đổi số trúng

Khi bạn sở hữu những tờ vé số có trúng giải cùng kỳ quay số thì cần liên hệ với đơn vị chủ quản trong 30 ngày gần nhất kể từ ngày mở thưởng hoặc tối đa 28 ngày khi đổi số trúng ở các đại lý vé số đối tác của xổ số Khánh Hòa.

Lưu ý khi đổi vé số Khánh Hòa

  • Vé không bị rách, nhàu nát
  • Không có bất kỳ dấu hiệu bị tẩy, xóa, thay đổi thông tin gốc
  • Có số trùng với ít nhất 01 giải theo quy định
  • Vé còn trong thời hạn cho phép đổi thưởng

Chính sách khuyến mãi

Hầu hết, các ngành nghề khi kinh doanh đều tạo ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, với lĩnh vực xổ số nói chung và xổ số Khánh Hòa nói riêng nghiêm cấm tất cả hình thức khuyến mãi của đơn vị phát hành vé số kiến thiết. Xem thêm chi tiết quy định về hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo quy định, tất cả trường hợp khuyến mãi đều không hợp lệ khi mua vé xổ số Khánh Hòa. Việc chiết khấu, giảm giá cần căn cứ vào điều khoản hợp đồng được phép từ đơn vị phát hành là Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hòa.

Cơ cấu lợi tức xổ số Khánh Hòa

Trong quá trình vận hành và phát triển xổ số kiến thiết nói chung và xổ số Khánh Hòa nói riêng đã ban hành các điều khoản về lợi tức, chi phí cố định với mức chiết khấu tối đa 15% doanh thu đối với giá vé bán ra và tối đa 0.2% tổng giá trị giải thưởng khi khách hàng đổi số trúng. Xem thêm về quy định về Chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số của Bộ tài chính.

Cách mua vé số ố Khánh Hòa dễ trúng

Để hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn những vé số có tỉ lệ trúng thưởng cao, hệ thống xổ số CANGI đã xây dựng và phát triển nền tảng phân tích dự đoán XSKH chính xác có tỉ lệ trùng khớp cao. Bạn có thể sử dụng để tham khảo thêm trong quá trình mua vé xổ số Khánh Hòa hôm nay.

Thông tin liên hệ

Trên là những thông tin quan trọng đối với bất kỳ khách hàng nào đang sở hữu những tờ vé số trúng của xổ số Khánh Hòa cần nhớ để thực hiện đổi thưởng theo đúng trình tự phát luật hiện hành tại Việt Nam.