XSNT - Xổ Số Ninh Thuận - XSMT

Kết quả xổ số Ninh Thuận chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi thứ 6 hàng tuần, dữ liệu XSNT được xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng

Xổ Số Ninh Thuận

Chọn ngày
Đặc biệt
419588
Giải nhất
02870
Giải nhì
29994
Giải ba
65598 25955
Giải tư
50164 83085 95135 34751 40537 25335 87543
Giải năm
6179
Giải sáu
0081 0864 6578
Giải bảy
396
Giải tám
68
Chọn ngày
Đặc biệt
829996
Giải nhất
10094
Giải nhì
90147
Giải ba
91935 52425
Giải tư
77464 24554 63104 25554 53025 67717 86380
Giải năm
0734
Giải sáu
1495 4255 3378
Giải bảy
056
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
317566
Giải nhất
08005
Giải nhì
75911
Giải ba
67310 07079
Giải tư
13726 05639 17574 68308 05189 34927 59099
Giải năm
0341
Giải sáu
7865 1962 3367
Giải bảy
546
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
659770
Giải nhất
31696
Giải nhì
72188
Giải ba
09210 49053
Giải tư
73215 70639 43829 22925 90005 76088 18095
Giải năm
5929
Giải sáu
7271 5268 5047
Giải bảy
462
Giải tám
29
Chọn ngày
Đặc biệt
037217
Giải nhất
58438
Giải nhì
01523
Giải ba
80483 08192
Giải tư
79158 75481 96867 63980 52007 86832 93876
Giải năm
1070
Giải sáu
2027 2905 6789
Giải bảy
256
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
133103
Giải nhất
56260
Giải nhì
12463
Giải ba
80049 86814
Giải tư
79466 88027 87594 58991 41888 37703 47223
Giải năm
6374
Giải sáu
0342 1803 3398
Giải bảy
909
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
486236
Giải nhất
80612
Giải nhì
23446
Giải ba
96851 18711
Giải tư
27956 94285 38125 76957 95554 06064 52351
Giải năm
5430
Giải sáu
5494 4073 1972
Giải bảy
906
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
434602
Giải nhất
64883
Giải nhì
36661
Giải ba
88120 48187
Giải tư
28319 37463 94195 87520 81710 31742 44744
Giải năm
5844
Giải sáu
9465 3918 9411
Giải bảy
986
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
987446
Giải nhất
20929
Giải nhì
83765
Giải ba
38009 97214
Giải tư
70618 17606 10366 41537 13985 85428 05658
Giải năm
4578
Giải sáu
7194 5595 5827
Giải bảy
848
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
516541
Giải nhất
12392
Giải nhì
27744
Giải ba
22328 83210
Giải tư
07436 55051 06412 08939 37863 49080 81972
Giải năm
1118
Giải sáu
1897 5574 8283
Giải bảy
409
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
056234
Giải nhất
26511
Giải nhì
62274
Giải ba
09687 54506
Giải tư
73008 96397 25237 09766 10855 04726 10472
Giải năm
3056
Giải sáu
2544 1236 3832
Giải bảy
761
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
759041
Giải nhất
69680
Giải nhì
59376
Giải ba
55959 45706
Giải tư
08964 14922 03507 07814 01377 20661 94915
Giải năm
4424
Giải sáu
8638 4989 8898
Giải bảy
023
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
886147
Giải nhất
31109
Giải nhì
33555
Giải ba
95581 08043
Giải tư
86670 63018 62253 82486 83897 32452 58514
Giải năm
3475
Giải sáu
5002 5348 2282
Giải bảy
923
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
693904
Giải nhất
32556
Giải nhì
20760
Giải ba
10333 74248
Giải tư
88675 46800 99807 45372 53498 86675 18405
Giải năm
8817
Giải sáu
0517 8434 0926
Giải bảy
118
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
220992
Giải nhất
81279
Giải nhì
20414
Giải ba
87719 73018
Giải tư
68218 53594 21733 17797 24717 11821 86561
Giải năm
8015
Giải sáu
3678 9018 1759
Giải bảy
775
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
975879
Giải nhất
92024
Giải nhì
41275
Giải ba
94901 93896
Giải tư
19018 55734 61002 10205 02955 45465 56469
Giải năm
7826
Giải sáu
8807 0459 0270
Giải bảy
131
Giải tám
06
Chọn ngày
Đặc biệt
065808
Giải nhất
02667
Giải nhì
63580
Giải ba
32355 68807
Giải tư
44212 40969 43776 69611 80326 09438 20533
Giải năm
7653
Giải sáu
3611 1827 0339
Giải bảy
501
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
756571
Giải nhất
17497
Giải nhì
58063
Giải ba
84674 58564
Giải tư
03134 16906 00201 29462 34834 41786 74611
Giải năm
1489
Giải sáu
2093 9168 7190
Giải bảy
867
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
160885
Giải nhất
94616
Giải nhì
26128
Giải ba
83059 74850
Giải tư
59018 83342 89525 04497 23063 17239 60107
Giải năm
6034
Giải sáu
9673 6502 0046
Giải bảy
380
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
522597
Giải nhất
21882
Giải nhì
40140
Giải ba
96523 68065
Giải tư
29543 73377 49107 63500 90808 22947 34090
Giải năm
6475
Giải sáu
5871 6746 2848
Giải bảy
068
Giải tám
14
Chọn ngày
Đặc biệt
598605
Giải nhất
30889
Giải nhì
16873
Giải ba
45918 62687
Giải tư
43248 83064 27457 03923 52465 39576 51272
Giải năm
5947
Giải sáu
5555 4614 0554
Giải bảy
775
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
966947
Giải nhất
76282
Giải nhì
45766
Giải ba
06319 93823
Giải tư
48872 38462 93437 78178 10617 62750 37163
Giải năm
7960
Giải sáu
5143 9738 5803
Giải bảy
870
Giải tám
03
Chọn ngày
Đặc biệt
265759
Giải nhất
12116
Giải nhì
56272
Giải ba
33889 83187
Giải tư
33752 94057 90059 89568 75071 24672 85664
Giải năm
4599
Giải sáu
4133 3902 5872
Giải bảy
125
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
107589
Giải nhất
43199
Giải nhì
82940
Giải ba
98960 60319
Giải tư
72031 77367 00836 22941 44317 70129 73558
Giải năm
8366
Giải sáu
8844 6751 9524
Giải bảy
918
Giải tám
45
Chọn ngày
Đặc biệt
062857
Giải nhất
17353
Giải nhì
11808
Giải ba
56593 63972
Giải tư
43873 09765 75206 34691 28469 74338 59397
Giải năm
3835
Giải sáu
6196 9877 8696
Giải bảy
975
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
054076
Giải nhất
60969
Giải nhì
64054
Giải ba
14609 55511
Giải tư
67924 73963 73324 40849 81170 34885 09101
Giải năm
5023
Giải sáu
9346 2178 7498
Giải bảy
680
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
569179
Giải nhất
72488
Giải nhì
11719
Giải ba
25004 51898
Giải tư
99430 03740 47539 13955 80915 55868 89620
Giải năm
8513
Giải sáu
8932 8129 4585
Giải bảy
729
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
723029
Giải nhất
74030
Giải nhì
02673
Giải ba
20969 47972
Giải tư
98475 96772 00395 61674 47379 42398 89928
Giải năm
2220
Giải sáu
0315 9594 4329
Giải bảy
453
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
320593
Giải nhất
61385
Giải nhì
06540
Giải ba
51414 34293
Giải tư
75944 50604 93554 03168 86013 31966 47477
Giải năm
3121
Giải sáu
5459 6178 3289
Giải bảy
945
Giải tám
89
Chọn ngày
Đặc biệt
791458
Giải nhất
81491
Giải nhì
78395
Giải ba
74522 00590
Giải tư
32130 58134 22020 55561 61037 95286 14406
Giải năm
1933
Giải sáu
9938 4817 4708
Giải bảy
205
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
400766
Giải nhất
68626
Giải nhì
85228
Giải ba
83454 28999
Giải tư
80485 11094 28067 54902 90945 85050 11455
Giải năm
5686
Giải sáu
7015 8728 5318
Giải bảy
639
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
183209
Giải nhất
43707
Giải nhì
19673
Giải ba
32317 92189
Giải tư
62956 01823 13494 86455 97516 30341 16507
Giải năm
9869
Giải sáu
9663 8394 0021
Giải bảy
590
Giải tám
59
Chọn ngày
Đặc biệt
298062
Giải nhất
64885
Giải nhì
85302
Giải ba
87462 67650
Giải tư
32094 01871 82950 21843 23497 78048 61216
Giải năm
1076
Giải sáu
8478 2854 5930
Giải bảy
601
Giải tám
81
Chọn ngày
Đặc biệt
705710
Giải nhất
91756
Giải nhì
80128
Giải ba
22314 37766
Giải tư
95893 20013 66487 24019 89346 15221 21658
Giải năm
7439
Giải sáu
9210 8405 2341
Giải bảy
700
Giải tám
87
Chọn ngày
Đặc biệt
004504
Giải nhất
92328
Giải nhì
74324
Giải ba
66603 10744
Giải tư
70803 41720 30201 57943 23718 85903 67680
Giải năm
3945
Giải sáu
3327 1993 3915
Giải bảy
765
Giải tám
17
Chọn ngày
Đặc biệt
396334
Giải nhất
94081
Giải nhì
10299
Giải ba
68852 71550
Giải tư
32543 14003 63830 30070 33172 41695 37138
Giải năm
9545
Giải sáu
4674 0907 9078
Giải bảy
062
Giải tám
97
Chọn ngày
Đặc biệt
795055
Giải nhất
84304
Giải nhì
98259
Giải ba
18105 38589
Giải tư
18831 66622 77614 92239 06286 86126 08067
Giải năm
8997
Giải sáu
4233 7341 3700
Giải bảy
618
Giải tám
85
Chọn ngày
Đặc biệt
565937
Giải nhất
99682
Giải nhì
37544
Giải ba
92742 39537
Giải tư
12624 93243 90898 63664 05533 07833 77264
Giải năm
6259
Giải sáu
8220 8746 7801
Giải bảy
533
Giải tám
44
Chọn ngày
Đặc biệt
807756
Giải nhất
92020
Giải nhì
46811
Giải ba
22099 60924
Giải tư
90491 82358 75414 49445 88210 88327 16678
Giải năm
5968
Giải sáu
0896 1737 4262
Giải bảy
235
Giải tám
93
Chọn ngày
Đặc biệt
867728
Giải nhất
36641
Giải nhì
85205
Giải ba
51289 97741
Giải tư
18310 19406 87936 95567 43308 73008 92706
Giải năm
5197
Giải sáu
8042 9916 9542
Giải bảy
611
Giải tám
59

XSNT - Xổ Số Ninh Thuận - XSMT

Xổ số Ninh Thuận hoạt động trong khu vực xổ số miền Trung với thị trường tiêu thụ chính là các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ. Đây là một trong số đài được lượng người quan tâm nhất của khu vực này.

Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận

XSNT là gì?

XSNT là từ viết tắt được nhiều người sử dụng cho tiện khi tra cứu kết quả. Ý nghĩa các chữ cái như sau:

  • X = Xổ
  • S = Số
  • N = Ninh
  • T = Thuận

Tuy nhiên, để không bị nhầm lẫn với các nhóm đài xổ số khác thì nên sử dụng tên đầy đủ sẽ tốt hơn cũng như giúp việc tra cứu nhanh hơn.

Lịch quay xổ số Ninh Thuận

XSNT thuộc phân khu miền Trung và tất cả sẽ cần sử dụng theo lịch trong tuần của XSMT. Vì vậy, chỉ khi nào có thay đổi cơ cấu hoặc mở rộng thị trường thì mới cần thay đổi lịch xổ số của Ninh Thuận.

Ninh Thuận ngày thứ 6

Xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần

Hiện nay, xổ số Ninh Thuận vẫn thực hiện quay số vào lúc 17:15:00, ngày thứ 6 hàng tuần. Vào thời điểm này, các hệ thống trực tiếp xổ số thường quá tải do đây là ngày cuối tuần, vừa tan ca làm việc nên việc theo dõi KQXS càng tăng sức hấp dẫn đối với người thường xuyên mua vé số.

Lịch dự đoán XSNT

Việc dự đoán xổ số của bất kỳ khu vực nào cũng cần dựa vào số liệu đã có và nạp vào hệ thống để tìm kiếm xác suất cho kỳ xổ tiếp theo. Chính vì vậy, lịch phát hành thông tin dự đoán xổ số Ninh Thuận cũng cần theo tiêu chuẩn này trên hệ thống xổ số CANGI.

Ninh Thuận ngày thứ 6

Thông thường, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả cuối cùng vào lúc 17:35:00 thứ 6 hàng tuần và cho kết quả sau khoảng 45 - 120 phút. Tuy nhiên, vì XSNT nằm trong phân khu xổ số miền Trung nên việc tính toán xác suất sẽ còn bị ảnh hưởng bởi kết quả của các đài trong nhóm này.

Vì vậy, thông tin dự đoán xổ số Ninh Thuận ngày thứ 6 của tuần tiếp theo sẽ được cập nhật muộn nhất vào lúc 09:15:00 sáng. Vì vậy, bạn cần thường xuyên truy cập để kiểm tra lại số liệu dự đoán và chỉ nên mua vé số sau khung giờ này.

Kinh nghiệm chọn vé số Ninh Thuận

Như đã nói ở trên, hệ thống xổ số CANGI luôn cung cấp số liệu dự đoán của XSNT trước 9 giờ sáng ngày quay số mở thưởng. Ngoài ra, quy định của các đài về việc thu hồi vé số đã phát hành là trước 2 tiếng so với giờ phát trực tiếp. Vì vậy, bạn sẽ có thời gian từ 9 giờ sáng đến 14 giờ chiều để chọn mua vé số Ninh Thuận.

Mẫu vé số Ninh Thuận

Mẫu vé số Ninh Thuận thứ 6

Vậy nên, kinh nghiệm đúc kết lại là nên căn vào khoảng thời gian này để chọn các vé số có 2 chữ số cuối trùng với số liệu dự đoán. Tuy nhiên, xổ số CANGI không cam kết chắc chắn số liệu dự đoán là chính xác 100%. Đây chỉ là thông tin để bạn tham khảo khi mua vé số Ninh Thuận mà thôi. Quyết định cuối cùng vẫn là ở chính bạn thân bạn kết hợp cùng nhiều thông tin mà bạn có được để lựa chọn vé số mà bạn nghĩ rằng sẽ có khả năng trúng giải nhất.

Các đài xổ cùng ngày

Cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận

Lưu ý khi trúng giải XSNT

Hướng dẫn cài đặt xổ số Ninh Thuận trên di động

Liên hệ xổ số Ninh Thuận

======== ( •‿• ) ========

Giá vé số ở Ninh Thuận là bao nhiêu? Làm thế nào tra cứu được kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh và chính xác nhất? Và nếu may mắn trúng giải cần làm những gì? Hàng loạt câu hỏi của người chơi đặt ra để trả lời cho những câu hỏi này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Tra kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất ở đâu?

Xổ số Ninh Thuận

Trực tiếp quay xổ số miền Trung hôm nay

Để tra cứu kết quả xổ số Ninh Thuận nhanh nhất hiện nay, rất đơn giản bạn chỉ cần thao tác nhẹ truy cập vào hệ thống online của chúng tôi vào bất kỳ thời gian nào để cập nhật tình hình và thông tin nhanh nhất về kết quả xổ số miền trung.

Chúng tôi hiểu rằng người chơi muốn tìm hiểu thông tin nội dung như nào, chính vì vậy chúng tôi cho ra đời hệ thống cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất. Chỉ cần bạn truy cập vài thao tác đơn giản dù bạn ở bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể truy cập nhanh chóng mà không quá mất nhiều thời gian.

Thời gian mở thưởng xổ số Ninh Thuận 

Xổ số Ninh Thuận

Thần tài mang may mắn đến mọi nhà

Thời gian quay thưởng xổ số Ninh Thuận mở quay và phát hành vào thứ 6 lúc 17 giờ 15 phút trên hệ thống của chúng tôi. Kqxs Ninh Thuận hôm nay được phát trực tuyến và cập nhật lien tục trên hệ thống chúng tôi, các bạn vào bất cứ thời gian nào cũng được để cập nhật tình hình xổ số Ninh Thuận nha.

Xổ số Ninh Thuận

Kết quả trực tiếp kqxs Ninh Thuận

Ngoài việc xem kết quả xổ số Ninh Thuận,chúng tôi còn cập nhật toàn bộ lịch sử kqxs theo quy luật từ cũ tới mới theo một quy luật nhất định. Đảm bảo giúp bạn có cái nhìn tổng quát về các con số để giúp bạn đưa ra quyết định chọn những con số may mắn cho mình.

 Nếu bạn có may mắn trúng giải xổ số thì có thể trực tiếp tới đại lý lĩnh thưởng trước 30 ngày nhé và đảm bảo vé số còn nguyên vẹn.

Chúc các bạn may mắn!