XSNT - Xổ Số Ninh Thuận - XSMT

Kết quả xổ số Ninh Thuận chính xác và đầy đủ mỗi kỳ xổ số vào lúc 17:15:00 mỗi thứ 6 hàng tuần, dữ liệu XSNT được xử lý và lưu trữ ngay sau khi có kết quả cuối cùng

Xổ Số Ninh Thuận

Chọn ngày
Đặc biệt
231269
Giải nhất
98096
Giải nhì
62139
Giải ba
87469 86811
Giải tư
39233 68537 03046 22458 69100 93081 99298
Giải năm
1437
Giải sáu
2687 6128 6556
Giải bảy
604
Giải tám
30
Chọn ngày
Đặc biệt
465562
Giải nhất
60755
Giải nhì
80946
Giải ba
79710 01238
Giải tư
39844 90658 53011 38918 19958 35060 88915
Giải năm
2465
Giải sáu
1163 4720 4136
Giải bảy
827
Giải tám
57
Chọn ngày
Đặc biệt
329648
Giải nhất
67016
Giải nhì
89873
Giải ba
27099 21591
Giải tư
27889 79131 20716 90089 74314 98724 77729
Giải năm
8678
Giải sáu
5270 6357 1159
Giải bảy
062
Giải tám
74
Chọn ngày
Đặc biệt
417381
Giải nhất
00822
Giải nhì
06384
Giải ba
64534 29227
Giải tư
55070 82413 94286 56449 68514 61398 00850
Giải năm
4701
Giải sáu
3494 8380 7047
Giải bảy
119
Giải tám
26
Chọn ngày
Đặc biệt
809490
Giải nhất
91920
Giải nhì
29944
Giải ba
04262 65017
Giải tư
51894 98668 06146 09462 25926 32694 55618
Giải năm
4662
Giải sáu
4287 3609 2225
Giải bảy
948
Giải tám
75
Chọn ngày
Đặc biệt
974278
Giải nhất
14509
Giải nhì
34641
Giải ba
78129 16428
Giải tư
94615 37257 99476 57454 75727 48786 58372
Giải năm
5227
Giải sáu
6929 6209 1869
Giải bảy
064
Giải tám
56
Chọn ngày
Đặc biệt
648970
Giải nhất
29990
Giải nhì
38290
Giải ba
51615 57282
Giải tư
97752 87377 18087 08910 12789 86486 95853
Giải năm
6169
Giải sáu
9084 5758 3266
Giải bảy
059
Giải tám
16
Chọn ngày
Đặc biệt
173882
Giải nhất
04572
Giải nhì
96629
Giải ba
98984 98224
Giải tư
52122 55151 64511 77664 41689 37131 12589
Giải năm
7953
Giải sáu
5398 9237 6281
Giải bảy
650
Giải tám
17
Chọn ngày
Đặc biệt
706092
Giải nhất
46249
Giải nhì
14656
Giải ba
68612 92615
Giải tư
34286 43194 40970 15808 56296 88742 87483
Giải năm
6211
Giải sáu
3838 9250 4648
Giải bảy
036
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
143106
Giải nhất
45504
Giải nhì
85035
Giải ba
23676 07192
Giải tư
59531 74106 17608 13812 09031 55543 17033
Giải năm
3405
Giải sáu
3824 4464 8552
Giải bảy
489
Giải tám
61
Chọn ngày
Đặc biệt
189383
Giải nhất
17545
Giải nhì
40211
Giải ba
11440 67034
Giải tư
49025 34265 41859 31959 47786 15882 04751
Giải năm
4276
Giải sáu
3131 4065 5184
Giải bảy
715
Giải tám
26
Chọn ngày
Đặc biệt
725861
Giải nhất
17275
Giải nhì
12351
Giải ba
29769 63767
Giải tư
75704 90437 51034 26390 49383 53748 26919
Giải năm
5035
Giải sáu
0425 3979 2686
Giải bảy
128
Giải tám
76
Chọn ngày
Đặc biệt
793295
Giải nhất
05766
Giải nhì
25889
Giải ba
90732 98009
Giải tư
61943 18118 91468 94862 36440 91621 74388
Giải năm
6351
Giải sáu
6369 5777 3425
Giải bảy
064
Giải tám
37
Chọn ngày
Đặc biệt
385198
Giải nhất
51366
Giải nhì
79575
Giải ba
09516 90349
Giải tư
45653 42983 68416 47561 51266 09020 24998
Giải năm
3102
Giải sáu
3543 2834 2280
Giải bảy
976
Giải tám
40
Chọn ngày
Đặc biệt
413037
Giải nhất
16332
Giải nhì
34584
Giải ba
93804 94039
Giải tư
30015 27997 62053 82861 99371 90961 78494
Giải năm
8206
Giải sáu
6447 6087 6499
Giải bảy
411
Giải tám
35
Chọn ngày
Đặc biệt
355850
Giải nhất
66575
Giải nhì
76794
Giải ba
01730 70964
Giải tư
04725 16199 78872 75639 55521 92661 81057
Giải năm
7352
Giải sáu
2190 6826 2428
Giải bảy
146
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
616590
Giải nhất
07657
Giải nhì
41795
Giải ba
86949 85766
Giải tư
15584 43646 18595 00795 60605 53637 93457
Giải năm
8120
Giải sáu
2314 0161 4724
Giải bảy
962
Giải tám
82
Chọn ngày
Đặc biệt
609514
Giải nhất
47865
Giải nhì
51549
Giải ba
71103 19929
Giải tư
65968 00615 24647 40283 21216 35445 61295
Giải năm
9732
Giải sáu
3408 1697 4332
Giải bảy
972
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
666650
Giải nhất
47619
Giải nhì
11661
Giải ba
89834 71560
Giải tư
35952 15001 71219 67015 12830 63929 51683
Giải năm
6565
Giải sáu
2393 3311 9900
Giải bảy
028
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
435861
Giải nhất
89123
Giải nhì
98326
Giải ba
83589 72162
Giải tư
40905 86893 47848 21008 01999 81018 02226
Giải năm
3613
Giải sáu
9073 8848 5479
Giải bảy
934
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
000736
Giải nhất
99789
Giải nhì
01620
Giải ba
42326 02140
Giải tư
35309 39244 21396 15418 00785 97731 58344
Giải năm
3913
Giải sáu
4584 9513 5285
Giải bảy
645
Giải tám
44
Chọn ngày
Đặc biệt
419588
Giải nhất
02870
Giải nhì
29994
Giải ba
65598 25955
Giải tư
50164 83085 95135 34751 40537 25335 87543
Giải năm
6179
Giải sáu
0081 0864 6578
Giải bảy
396
Giải tám
68
Chọn ngày
Đặc biệt
829996
Giải nhất
10094
Giải nhì
90147
Giải ba
91935 52425
Giải tư
77464 24554 63104 25554 53025 67717 86380
Giải năm
0734
Giải sáu
1495 4255 3378
Giải bảy
056
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
317566
Giải nhất
08005
Giải nhì
75911
Giải ba
67310 07079
Giải tư
13726 05639 17574 68308 05189 34927 59099
Giải năm
0341
Giải sáu
7865 1962 3367
Giải bảy
546
Giải tám
99
Chọn ngày
Đặc biệt
659770
Giải nhất
31696
Giải nhì
72188
Giải ba
09210 49053
Giải tư
73215 70639 43829 22925 90005 76088 18095
Giải năm
5929
Giải sáu
7271 5268 5047
Giải bảy
462
Giải tám
29
Chọn ngày
Đặc biệt
037217
Giải nhất
58438
Giải nhì
01523
Giải ba
80483 08192
Giải tư
79158 75481 96867 63980 52007 86832 93876
Giải năm
1070
Giải sáu
2027 2905 6789
Giải bảy
256
Giải tám
64
Chọn ngày
Đặc biệt
133103
Giải nhất
56260
Giải nhì
12463
Giải ba
80049 86814
Giải tư
79466 88027 87594 58991 41888 37703 47223
Giải năm
6374
Giải sáu
0342 1803 3398
Giải bảy
909
Giải tám
23
Chọn ngày
Đặc biệt
486236
Giải nhất
80612
Giải nhì
23446
Giải ba
96851 18711
Giải tư
27956 94285 38125 76957 95554 06064 52351
Giải năm
5430
Giải sáu
5494 4073 1972
Giải bảy
906
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
434602
Giải nhất
64883
Giải nhì
36661
Giải ba
88120 48187
Giải tư
28319 37463 94195 87520 81710 31742 44744
Giải năm
5844
Giải sáu
9465 3918 9411
Giải bảy
986
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
987446
Giải nhất
20929
Giải nhì
83765
Giải ba
38009 97214
Giải tư
70618 17606 10366 41537 13985 85428 05658
Giải năm
4578
Giải sáu
7194 5595 5827
Giải bảy
848
Giải tám
00
Chọn ngày
Đặc biệt
516541
Giải nhất
12392
Giải nhì
27744
Giải ba
22328 83210
Giải tư
07436 55051 06412 08939 37863 49080 81972
Giải năm
1118
Giải sáu
1897 5574 8283
Giải bảy
409
Giải tám
98
Chọn ngày
Đặc biệt
056234
Giải nhất
26511
Giải nhì
62274
Giải ba
09687 54506
Giải tư
73008 96397 25237 09766 10855 04726 10472
Giải năm
3056
Giải sáu
2544 1236 3832
Giải bảy
761
Giải tám
21
Chọn ngày
Đặc biệt
759041
Giải nhất
69680
Giải nhì
59376
Giải ba
55959 45706
Giải tư
08964 14922 03507 07814 01377 20661 94915
Giải năm
4424
Giải sáu
8638 4989 8898
Giải bảy
023
Giải tám
15
Chọn ngày
Đặc biệt
886147
Giải nhất
31109
Giải nhì
33555
Giải ba
95581 08043
Giải tư
86670 63018 62253 82486 83897 32452 58514
Giải năm
3475
Giải sáu
5002 5348 2282
Giải bảy
923
Giải tám
01
Chọn ngày
Đặc biệt
693904
Giải nhất
32556
Giải nhì
20760
Giải ba
10333 74248
Giải tư
88675 46800 99807 45372 53498 86675 18405
Giải năm
8817
Giải sáu
0517 8434 0926
Giải bảy
118
Giải tám
12
Chọn ngày
Đặc biệt
220992
Giải nhất
81279
Giải nhì
20414
Giải ba
87719 73018
Giải tư
68218 53594 21733 17797 24717 11821 86561
Giải năm
8015
Giải sáu
3678 9018 1759
Giải bảy
775
Giải tám
18
Chọn ngày
Đặc biệt
975879
Giải nhất
92024
Giải nhì
41275
Giải ba
94901 93896
Giải tư
19018 55734 61002 10205 02955 45465 56469
Giải năm
7826
Giải sáu
8807 0459 0270
Giải bảy
131
Giải tám
06
Chọn ngày
Đặc biệt
065808
Giải nhất
02667
Giải nhì
63580
Giải ba
32355 68807
Giải tư
44212 40969 43776 69611 80326 09438 20533
Giải năm
7653
Giải sáu
3611 1827 0339
Giải bảy
501
Giải tám
49
Chọn ngày
Đặc biệt
756571
Giải nhất
17497
Giải nhì
58063
Giải ba
84674 58564
Giải tư
03134 16906 00201 29462 34834 41786 74611
Giải năm
1489
Giải sáu
2093 9168 7190
Giải bảy
867
Giải tám
84
Chọn ngày
Đặc biệt
160885
Giải nhất
94616
Giải nhì
26128
Giải ba
83059 74850
Giải tư
59018 83342 89525 04497 23063 17239 60107
Giải năm
6034
Giải sáu
9673 6502 0046
Giải bảy
380
Giải tám
30

XSNT - Xổ Số Ninh Thuận - XSMT

Xổ số Ninh Thuận hoạt động trong khu vực xổ số miền Trung với thị trường tiêu thụ chính là các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ. Đây là một trong số đài được lượng người quan tâm nhất của khu vực này.

Xổ số Ninh Thuận

Xổ số Ninh Thuận

XSNT là gì?

XSNT là từ viết tắt được nhiều người sử dụng cho tiện khi tra cứu kết quả. Ý nghĩa các chữ cái như sau:

  • X = Xổ
  • S = Số
  • N = Ninh
  • T = Thuận

Tuy nhiên, để không bị nhầm lẫn với các nhóm đài xổ số khác thì nên sử dụng tên đầy đủ sẽ tốt hơn cũng như giúp việc tra cứu nhanh hơn.

Lịch quay xổ số Ninh Thuận

XSNT thuộc phân khu miền Trung và tất cả sẽ cần sử dụng theo lịch trong tuần của XSMT. Vì vậy, chỉ khi nào có thay đổi cơ cấu hoặc mở rộng thị trường thì mới cần thay đổi lịch xổ số của Ninh Thuận.

Ninh Thuận ngày thứ 6

Xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần

Hiện nay, xổ số Ninh Thuận vẫn thực hiện quay số vào lúc 17:15:00, ngày thứ 6 hàng tuần. Vào thời điểm này, các hệ thống trực tiếp xổ số thường quá tải do đây là ngày cuối tuần, vừa tan ca làm việc nên việc theo dõi KQXS càng tăng sức hấp dẫn đối với người thường xuyên mua vé số.

Lịch dự đoán XSNT

Việc dự đoán xổ số của bất kỳ khu vực nào cũng cần dựa vào số liệu đã có và nạp vào hệ thống để tìm kiếm xác suất cho kỳ xổ tiếp theo. Chính vì vậy, lịch phát hành thông tin dự đoán xổ số Ninh Thuận cũng cần theo tiêu chuẩn này trên hệ thống xổ số CANGI.

Ninh Thuận ngày thứ 6

Thông thường, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả cuối cùng vào lúc 17:35:00 thứ 6 hàng tuần và cho kết quả sau khoảng 45 - 120 phút. Tuy nhiên, vì XSNT nằm trong phân khu xổ số miền Trung nên việc tính toán xác suất sẽ còn bị ảnh hưởng bởi kết quả của các đài trong nhóm này.

Vì vậy, thông tin dự đoán xổ số Ninh Thuận ngày thứ 6 của tuần tiếp theo sẽ được cập nhật muộn nhất vào lúc 09:15:00 sáng. Vì vậy, bạn cần thường xuyên truy cập để kiểm tra lại số liệu dự đoán và chỉ nên mua vé số sau khung giờ này.

Kinh nghiệm chọn vé số Ninh Thuận

Như đã nói ở trên, hệ thống xổ số CANGI luôn cung cấp số liệu dự đoán của XSNT trước 9 giờ sáng ngày quay số mở thưởng. Ngoài ra, quy định của các đài về việc thu hồi vé số đã phát hành là trước 2 tiếng so với giờ phát trực tiếp. Vì vậy, bạn sẽ có thời gian từ 9 giờ sáng đến 14 giờ chiều để chọn mua vé số Ninh Thuận.

Mẫu vé số Ninh Thuận

Mẫu vé số Ninh Thuận thứ 6

Vậy nên, kinh nghiệm đúc kết lại là nên căn vào khoảng thời gian này để chọn các vé số có 2 chữ số cuối trùng với số liệu dự đoán. Tuy nhiên, xổ số CANGI không cam kết chắc chắn số liệu dự đoán là chính xác 100%. Đây chỉ là thông tin để bạn tham khảo khi mua vé số Ninh Thuận mà thôi. Quyết định cuối cùng vẫn là ở chính bạn thân bạn kết hợp cùng nhiều thông tin mà bạn có được để lựa chọn vé số mà bạn nghĩ rằng sẽ có khả năng trúng giải nhất.

Các đài xổ cùng ngày

Cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận

Lưu ý khi trúng giải XSNT

Hướng dẫn cài đặt xổ số Ninh Thuận trên di động

Liên hệ xổ số Ninh Thuận

======== ( •‿• ) ========

Giá vé số ở Ninh Thuận là bao nhiêu? Làm thế nào tra cứu được kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh và chính xác nhất? Và nếu may mắn trúng giải cần làm những gì? Hàng loạt câu hỏi của người chơi đặt ra để trả lời cho những câu hỏi này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Tra kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay nhanh nhất ở đâu?

Xổ số Ninh Thuận

Trực tiếp quay xổ số miền Trung hôm nay

Để tra cứu kết quả xổ số Ninh Thuận nhanh nhất hiện nay, rất đơn giản bạn chỉ cần thao tác nhẹ truy cập vào hệ thống online của chúng tôi vào bất kỳ thời gian nào để cập nhật tình hình và thông tin nhanh nhất về kết quả xổ số miền trung.

Chúng tôi hiểu rằng người chơi muốn tìm hiểu thông tin nội dung như nào, chính vì vậy chúng tôi cho ra đời hệ thống cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất. Chỉ cần bạn truy cập vài thao tác đơn giản dù bạn ở bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể truy cập nhanh chóng mà không quá mất nhiều thời gian.

Thời gian mở thưởng xổ số Ninh Thuận 

Xổ số Ninh Thuận

Thần tài mang may mắn đến mọi nhà

Thời gian quay thưởng xổ số Ninh Thuận mở quay và phát hành vào thứ 6 lúc 17 giờ 15 phút trên hệ thống của chúng tôi. Kqxs Ninh Thuận hôm nay được phát trực tuyến và cập nhật lien tục trên hệ thống chúng tôi, các bạn vào bất cứ thời gian nào cũng được để cập nhật tình hình xổ số Ninh Thuận nha.

Xổ số Ninh Thuận

Kết quả trực tiếp kqxs Ninh Thuận

Ngoài việc xem kết quả xổ số Ninh Thuận,chúng tôi còn cập nhật toàn bộ lịch sử kqxs theo quy luật từ cũ tới mới theo một quy luật nhất định. Đảm bảo giúp bạn có cái nhìn tổng quát về các con số để giúp bạn đưa ra quyết định chọn những con số may mắn cho mình.

 Nếu bạn có may mắn trúng giải xổ số thì có thể trực tiếp tới đại lý lĩnh thưởng trước 30 ngày nhé và đảm bảo vé số còn nguyên vẹn.

Chúc các bạn may mắn!